Thời tiết Biển Long Hải - Bà Rịa - Vũng Tàu

mây đen u ám

23.1°

mây đen u ám

Cảm giác như 24°
Nhiệt độ tại Biển Long Hải - Bà Rịa - Vũng Tàu
Thấp/Cao

22.3°

/

28.4°

Độ ẩm tại Biển Long Hải - Bà Rịa - Vũng Tàu
Độ ẩm

94.7%

Tầm nhìn tại Biển Long Hải - Bà Rịa - Vũng Tàu
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Biển Long Hải - Bà Rịa - Vũng Tàu
Gió

2.82 km/h

Điểm ngưng tại Biển Long Hải - Bà Rịa - Vũng Tàu
Điểm ngưng

22.7°

Tia UV tại Biển Long Hải - Bà Rịa - Vũng Tàu
UV

0

Nhiệt độ Biển Long Hải - Bà Rịa - Vũng Tàu

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Biển Long Hải - Bà Rịa - Vũng Tàu
26.8° / 29.9°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Biển Long Hải - Bà Rịa - Vũng Tàu
23.4° / 24.4°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Biển Long Hải - Bà Rịa - Vũng Tàu
25° / 24.4°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Biển Long Hải - Bà Rịa - Vũng Tàu
24.4° / 25.2°

Thời tiết Biển Long Hải - Bà Rịa - Vũng Tàu theo giờ

12:00 am

23.3° / 24.4°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

1:00 am

23.2° / 24.8°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

2:00 am

25° / 24.5°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

3:00 am

25° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

4:00 am

24.2° / 24.5°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

5:00 am

24.7° / 24.2°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

6:00 am

24.4° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

7:00 am

25.4° / 26.5°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

8:00 am

26.2° / 27.5°

weather

dewpoint 85 %

mưa nhẹ

9:00 am

27° / 30.5°

weather

dewpoint 79 %

mưa nhẹ

10:00 am

28.1° / 31.2°

weather

dewpoint 77 %

mưa nhẹ

11:00 am

27.6° / 29.6°

weather

dewpoint 83 %

mưa nhẹ

12:00 pm

26.2° / 27°

weather

dewpoint 86 %

mưa nhẹ

1:00 pm

26.2° / 27.6°

weather

dewpoint 87 %

mưa nhẹ

2:00 pm

27.5° / 29.1°

weather

dewpoint 84 %

mưa nhẹ

3:00 pm

26.9° / 27°

weather

dewpoint 87 %

mưa nhẹ

4:00 pm

26.7° / 27°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

5:00 pm

24.2° / 25.2°

weather

dewpoint 94 %

mưa vừa

6:00 pm

25° / 26°

weather

dewpoint 95 %

mưa vừa

7:00 pm

24.1° / 25.3°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

8:00 pm

24.3° / 25.3°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

9:00 pm

24.9° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

10:00 pm

24.4° / 25.8°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

11:00 pm

24.1° / 24°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

12:00 am

23° / 24.5°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

1:00 am

23.3° / 24.9°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

2:00 am

23.7° / 24.4°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

3:00 am

24° / 24.2°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

4:00 am

23° / 24.4°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

5:00 am

23° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

6:00 am

23° / 24.3°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

7:00 am

25.9° / 25.3°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

8:00 am

25.6° / 26.7°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

9:00 am

26.3° / 26.4°

weather

dewpoint 84 %

mưa nhẹ

10:00 am

26.4° / 26.8°

weather

dewpoint 85 %

mưa nhẹ

11:00 am

28.8° / 33°

weather

dewpoint 77 %

mưa nhẹ

12:00 pm

28.9° / 32.4°

weather

dewpoint 78 %

mưa nhẹ

1:00 pm

27.9° / 31°

weather

dewpoint 83 %

mưa nhẹ

2:00 pm

28.9° / 32.8°

weather

dewpoint 80 %

mưa nhẹ

3:00 pm

27.4° / 30.3°

weather

dewpoint 83 %

mưa nhẹ

4:00 pm

25.5° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

5:00 pm

26.3° / 26.3°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

6:00 pm

25° / 26.1°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

7:00 pm

24.9° / 25.8°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

8:00 pm

24.4° / 25.3°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

9:00 pm

25° / 25°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

10:00 pm

24.3° / 25.6°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

11:00 pm

24.2° / 25.7°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Biển Long Hải - Bà Rịa - Vũng Tàu những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/24°

pressure
Áp suất

1007 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
6.36 km/h
dewpoint
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

pressure
Áp suất

1007 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
5.88 km/h
dewpoint
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

24°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

pressure
Áp suất

1007 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
6.04 km/h
dewpoint
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

pressure
Áp suất

1008 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
5.39 km/h
dewpoint
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/24°

pressure
Áp suất

1008 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
5.26 km/h
dewpoint
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

24°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

pressure
Áp suất

1008 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
6.32 km/h
dewpoint
Độ ẩm

96%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Biển Long Hải - Bà Rịa - Vũng Tàu trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Biển Long Hải - Bà Rịa - Vũng Tàu những ngày tới

Lượng mưa Biển Long Hải - Bà Rịa - Vũng Tàu những ngày tới

Chất lượng không khí

Tốt

Chất lượng không khí đạt tiêu chuẩn, và ô nhiễm không khí coi như không hoặc gây rất ít nguy hiểm

CO

404.08

NH3

3.75

NO

0.01

NO2

11.07

O3

8.46

PM10

14.5

PM2.5

8.91

SO2

3.84

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Biển Long Hải