Thời tiết Biển Bãi Trước - Bà Rịa - Vũng Tàu

mây đen u ám

23°

mây đen u ám

Cảm giác như 24°
Nhiệt độ tại Biển Bãi Trước - Bà Rịa - Vũng Tàu
Thấp/Cao

23°

/

25.6°

Độ ẩm tại Biển Bãi Trước - Bà Rịa - Vũng Tàu
Độ ẩm

97.1%

Tầm nhìn tại Biển Bãi Trước - Bà Rịa - Vũng Tàu
Tầm nhìn

9.098 km

Gió tại Biển Bãi Trước - Bà Rịa - Vũng Tàu
Gió

2.81 km/h

Điểm ngưng tại Biển Bãi Trước - Bà Rịa - Vũng Tàu
Điểm ngưng

22.9°

Tia UV tại Biển Bãi Trước - Bà Rịa - Vũng Tàu
UV

0.01

Nhiệt độ Biển Bãi Trước - Bà Rịa - Vũng Tàu

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Biển Bãi Trước - Bà Rịa - Vũng Tàu
24.6° / 26°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Biển Bãi Trước - Bà Rịa - Vũng Tàu
22.2° / 24.9°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Biển Bãi Trước - Bà Rịa - Vũng Tàu
24° / 24.9°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Biển Bãi Trước - Bà Rịa - Vũng Tàu
25° / 25°

Thời tiết Biển Bãi Trước - Bà Rịa - Vũng Tàu theo giờ

5:00 am

23° / 24.2°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

6:00 am

23.6° / 25°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

7:00 am

23.3° / 24.8°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

8:00 am

23.9° / 24.4°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

9:00 am

24.5° / 24.7°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

10:00 am

24.7° / 25.5°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

11:00 am

25.8° / 25.3°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

12:00 pm

25° / 26.4°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

1:00 pm

25.6° / 26.2°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

2:00 pm

24° / 25.7°

weather

dewpoint 94 %

mưa vừa

3:00 pm

24.5° / 25.8°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

4:00 pm

24.2° / 25.8°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

5:00 pm

24.9° / 25.1°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

6:00 pm

24.3° / 25.6°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

7:00 pm

23.7° / 24.9°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

8:00 pm

23° / 24.6°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

9:00 pm

23.5° / 24.3°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

10:00 pm

23° / 24.7°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

11:00 pm

23.3° / 24.4°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

12:00 am

24° / 25°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

1:00 am

23.6° / 24.5°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

2:00 am

24° / 24.8°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

3:00 am

23.6° / 24.2°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

4:00 am

24° / 24°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

5:00 am

23.4° / 23.1°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

6:00 am

23.1° / 24.7°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

7:00 am

23.7° / 24.2°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

8:00 am

24.5° / 25.3°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

9:00 am

25.4° / 25°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

10:00 am

25.3° / 26.7°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

11:00 am

25.2° / 26.4°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

12:00 pm

26.3° / 27°

weather

dewpoint 84 %

mây đen u ám

1:00 pm

28.1° / 32°

weather

dewpoint 77 %

mưa nhẹ

2:00 pm

28.7° / 31.8°

weather

dewpoint 78 %

mưa nhẹ

3:00 pm

27.6° / 27.1°

weather

dewpoint 83 %

mưa nhẹ

4:00 pm

27.9° / 27.2°

weather

dewpoint 84 %

mưa nhẹ

5:00 pm

27.6° / 29.9°

weather

dewpoint 83 %

mây đen u ám

6:00 pm

25.3° / 26.5°

weather

dewpoint 86 %

mây cụm

7:00 pm

25.6° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mây cụm

8:00 pm

24.9° / 25°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

9:00 pm

24.6° / 25.4°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

10:00 pm

24° / 25.1°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

11:00 pm

24.2° / 25.8°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

12:00 am

24.5° / 25.8°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

1:00 am

24.9° / 25.8°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

2:00 am

24.4° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

3:00 am

24.2° / 25.2°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

4:00 am

24° / 25.6°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Biển Bãi Trước - Bà Rịa - Vũng Tàu những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

25°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
4.39 km/h
dewpoint
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

25°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
5.39 km/h
dewpoint
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

pressure
Áp suất

1009 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
5.67 km/h
dewpoint
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

pressure
Áp suất

1009 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
5.68 km/h
dewpoint
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

pressure
Áp suất

1008 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
6.29 km/h
dewpoint
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

pressure
Áp suất

1005 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
7.43 km/h
dewpoint
Độ ẩm

66%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Biển Bãi Trước - Bà Rịa - Vũng Tàu trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Biển Bãi Trước - Bà Rịa - Vũng Tàu những ngày tới

Lượng mưa Biển Bãi Trước - Bà Rịa - Vũng Tàu những ngày tới

Chất lượng không khí

Khá

Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất gây ô nhiễm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của những người nhạy cảm với không khí bị ô nhiễm

CO

628.02

NH3

2.1

NO

0

NO2

11.24

O3

20.63

PM10

22.54

PM2.5

19.08

SO2

1.48

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Biển Bãi Trước