Thời tiết Biển Bãi Dứa - Bà Rịa - Vũng Tàu

mây đen u ám

26.3°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°
Nhiệt độ tại Biển Bãi Dứa - Bà Rịa - Vũng Tàu
Thấp/Cao

22.9°

/

29.1°

Độ ẩm tại Biển Bãi Dứa - Bà Rịa - Vũng Tàu
Độ ẩm

85.3%

Tầm nhìn tại Biển Bãi Dứa - Bà Rịa - Vũng Tàu
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Biển Bãi Dứa - Bà Rịa - Vũng Tàu
Gió

3.98 km/h

Điểm ngưng tại Biển Bãi Dứa - Bà Rịa - Vũng Tàu
Điểm ngưng

23.6°

Tia UV tại Biển Bãi Dứa - Bà Rịa - Vũng Tàu
UV

1.27

Nhiệt độ Biển Bãi Dứa - Bà Rịa - Vũng Tàu

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Biển Bãi Dứa - Bà Rịa - Vũng Tàu
25.2° / 26.4°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Biển Bãi Dứa - Bà Rịa - Vũng Tàu
23.1° / 25.9°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Biển Bãi Dứa - Bà Rịa - Vũng Tàu
23.7° / 24.2°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Biển Bãi Dứa - Bà Rịa - Vũng Tàu
27.5° / 30.7°

Thời tiết Biển Bãi Dứa - Bà Rịa - Vũng Tàu theo giờ

10:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 85 %

mây đen u ám

11:00 am

26.1° / 26.1°

weather

dewpoint 84 %

mây đen u ám

12:00 pm

28° / 29.1°

weather

dewpoint 81 %

mây đen u ám

1:00 pm

28.7° / 31.7°

weather

dewpoint 77 %

mưa nhẹ

2:00 pm

30° / 32.7°

weather

dewpoint 72 %

mưa nhẹ

3:00 pm

29.6° / 33.4°

weather

dewpoint 71 %

mưa nhẹ

4:00 pm

28.3° / 34°

weather

dewpoint 78 %

mưa nhẹ

5:00 pm

27.5° / 30.1°

weather

dewpoint 83 %

mưa nhẹ

6:00 pm

26.7° / 27.9°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

7:00 pm

25.8° / 26.6°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

8:00 pm

25.1° / 26.6°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

9:00 pm

25.8° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

10:00 pm

24.2° / 25.9°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

11:00 pm

24.3° / 25.8°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

12:00 am

24.8° / 25.7°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

1:00 am

24.5° / 25.2°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

2:00 am

24.1° / 25.2°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

3:00 am

24° / 25.8°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

4:00 am

25° / 25.9°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

5:00 am

24.7° / 26°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

6:00 am

24.3° / 25.5°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

7:00 am

25.1° / 27°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

8:00 am

28° / 27.8°

weather

dewpoint 84 %

mưa nhẹ

9:00 am

28.4° / 32.9°

weather

dewpoint 75 %

mưa nhẹ

10:00 am

29.8° / 33.9°

weather

dewpoint 72 %

mưa nhẹ

11:00 am

30° / 35°

weather

dewpoint 69 %

mưa nhẹ

12:00 pm

31° / 34.1°

weather

dewpoint 67 %

mưa nhẹ

1:00 pm

31.3° / 35.4°

weather

dewpoint 65 %

mưa nhẹ

2:00 pm

31° / 35.8°

weather

dewpoint 67 %

mưa nhẹ

3:00 pm

30.7° / 35.9°

weather

dewpoint 70 %

mưa nhẹ

4:00 pm

30° / 34.4°

weather

dewpoint 75 %

mưa nhẹ

5:00 pm

28.3° / 31.5°

weather

dewpoint 79 %

mưa nhẹ

6:00 pm

26.3° / 26.2°

weather

dewpoint 86 %

mưa nhẹ

7:00 pm

26.3° / 27.5°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

8:00 pm

25° / 26.8°

weather

dewpoint 90 %

mây cụm

9:00 pm

25.2° / 26.2°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

10:00 pm

25° / 26.4°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

11:00 pm

25° / 26.4°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

12:00 am

25.1° / 26.1°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

1:00 am

25° / 25.4°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

2:00 am

24.7° / 25.4°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

3:00 am

25° / 25.9°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

4:00 am

24.2° / 25.2°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

5:00 am

24.9° / 25.4°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

6:00 am

24.1° / 25.5°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

7:00 am

26.4° / 26.7°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

8:00 am

28° / 31°

weather

dewpoint 84 %

mưa nhẹ

9:00 am

28.9° / 33°

weather

dewpoint 77 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Biển Bãi Dứa - Bà Rịa - Vũng Tàu những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
6.1 km/h
dewpoint
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

pressure
Áp suất

1009 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
5.97 km/h
dewpoint
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

24°/29°

pressure
Áp suất

1009 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
6.9 km/h
dewpoint
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

pressure
Áp suất

1008 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
5.83 km/h
dewpoint
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

pressure
Áp suất

1006 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
6.41 km/h
dewpoint
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

pressure
Áp suất

1007 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
6.81 km/h
dewpoint
Độ ẩm

72%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Biển Bãi Dứa - Bà Rịa - Vũng Tàu trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Biển Bãi Dứa - Bà Rịa - Vũng Tàu những ngày tới

Lượng mưa Biển Bãi Dứa - Bà Rịa - Vũng Tàu những ngày tới

Chất lượng không khí

Khá

Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất gây ô nhiễm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của những người nhạy cảm với không khí bị ô nhiễm

CO

654.82

NH3

4.1

NO

1.02

NO2

10.65

O3

13.23

PM10

31.32

PM2.5

23.04

SO2

2.84

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Biển Bãi Dứa