Thời tiết Biển Lộc An - Bà Rịa - Vũng Tàu

mây cụm

27.9°

mây cụm

Cảm giác như 30°
Nhiệt độ tại Biển Lộc An - Bà Rịa - Vũng Tàu
Thấp/Cao

24.9°

/

31.9°

Độ ẩm tại Biển Lộc An - Bà Rịa - Vũng Tàu
Độ ẩm

80.8%

Tầm nhìn tại Biển Lộc An - Bà Rịa - Vũng Tàu
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Biển Lộc An - Bà Rịa - Vũng Tàu
Gió

4.88 km/h

Điểm ngưng tại Biển Lộc An - Bà Rịa - Vũng Tàu
Điểm ngưng

23.1°

Tia UV tại Biển Lộc An - Bà Rịa - Vũng Tàu
UV

2.56

Nhiệt độ Biển Lộc An - Bà Rịa - Vũng Tàu

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Biển Lộc An - Bà Rịa - Vũng Tàu
28.6° / 33.7°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Biển Lộc An - Bà Rịa - Vũng Tàu
24.8° / 26.7°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Biển Lộc An - Bà Rịa - Vũng Tàu
26.7° / 27.5°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Biển Lộc An - Bà Rịa - Vũng Tàu
28.2° / 31.8°

Thời tiết Biển Lộc An - Bà Rịa - Vũng Tàu theo giờ

8:00 am

27.8° / 30.1°

weather

dewpoint 80 %

mây cụm

9:00 am

27.6° / 31°

weather

dewpoint 78 %

mây cụm

10:00 am

29° / 32.2°

weather

dewpoint 74 %

mây cụm

11:00 am

29.8° / 33.5°

weather

dewpoint 69 %

mây cụm

12:00 pm

30.8° / 34°

weather

dewpoint 65 %

mây đen u ám

1:00 pm

31.7° / 36.6°

weather

dewpoint 63 %

mưa nhẹ

2:00 pm

31° / 35.6°

weather

dewpoint 65 %

mưa nhẹ

3:00 pm

30.9° / 35°

weather

dewpoint 70 %

mưa nhẹ

4:00 pm

29.5° / 34.4°

weather

dewpoint 72 %

mưa nhẹ

5:00 pm

29° / 31.7°

weather

dewpoint 75 %

mưa nhẹ

6:00 pm

27.8° / 27.6°

weather

dewpoint 81 %

mưa nhẹ

7:00 pm

26.6° / 26.4°

weather

dewpoint 83 %

mây đen u ám

8:00 pm

26.4° / 28°

weather

dewpoint 82 %

mây đen u ám

9:00 pm

26.7° / 26.5°

weather

dewpoint 81 %

mây đen u ám

10:00 pm

25.1° / 26.4°

weather

dewpoint 82 %

mây đen u ám

11:00 pm

25.8° / 26.1°

weather

dewpoint 83 %

mây đen u ám

12:00 am

25.4° / 26.3°

weather

dewpoint 84 %

mây đen u ám

1:00 am

25.8° / 26.2°

weather

dewpoint 86 %

mây đen u ám

2:00 am

25.9° / 26.9°

weather

dewpoint 87 %

mây đen u ám

3:00 am

25.9° / 26.9°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

4:00 am

25.5° / 27°

weather

dewpoint 89 %

mây đen u ám

5:00 am

25.2° / 25.9°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

6:00 am

25.8° / 26.8°

weather

dewpoint 91 %

mây cụm

7:00 am

26.2° / 28°

weather

dewpoint 87 %

mây cụm

8:00 am

26.2° / 26.4°

weather

dewpoint 84 %

mây đen u ám

9:00 am

28.7° / 31.7°

weather

dewpoint 77 %

mưa nhẹ

10:00 am

27.2° / 30°

weather

dewpoint 77 %

mưa nhẹ

11:00 am

27.8° / 30.1°

weather

dewpoint 77 %

mưa nhẹ

12:00 pm

29.6° / 32.8°

weather

dewpoint 71 %

mưa nhẹ

1:00 pm

29.2° / 32.9°

weather

dewpoint 71 %

mưa nhẹ

2:00 pm

27.5° / 30.3°

weather

dewpoint 79 %

mưa nhẹ

3:00 pm

26° / 26.8°

weather

dewpoint 83 %

mưa nhẹ

4:00 pm

28° / 27.9°

weather

dewpoint 81 %

mưa nhẹ

5:00 pm

27.5° / 27.3°

weather

dewpoint 82 %

mưa nhẹ

6:00 pm

26.7° / 27.1°

weather

dewpoint 85 %

mưa nhẹ

7:00 pm

26° / 26.8°

weather

dewpoint 87 %

mưa nhẹ

8:00 pm

25.7° / 26.9°

weather

dewpoint 86 %

mưa nhẹ

9:00 pm

25.5° / 26.5°

weather

dewpoint 85 %

mây đen u ám

10:00 pm

25.5° / 26.8°

weather

dewpoint 84 %

mây đen u ám

11:00 pm

25.3° / 26.4°

weather

dewpoint 84 %

mây đen u ám

12:00 am

25.5° / 26.7°

weather

dewpoint 85 %

mây đen u ám

1:00 am

25.5° / 26.7°

weather

dewpoint 86 %

mây đen u ám

2:00 am

25.4° / 26.8°

weather

dewpoint 87 %

mây đen u ám

3:00 am

24.4° / 25.6°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

4:00 am

25.5° / 26°

weather

dewpoint 86 %

mây đen u ám

5:00 am

26° / 25.9°

weather

dewpoint 87 %

mây đen u ám

6:00 am

25.5° / 25.8°

weather

dewpoint 87 %

mưa nhẹ

7:00 am

25.4° / 26.6°

weather

dewpoint 87 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Biển Lộc An - Bà Rịa - Vũng Tàu những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

pressure
Áp suất

1007 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
6.32 km/h
dewpoint
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

pressure
Áp suất

1006 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
6.43 km/h
dewpoint
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

pressure
Áp suất

1008 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
6.59 km/h
dewpoint
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/29°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
5.49 km/h
dewpoint
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

pressure
Áp suất

1008 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
4.97 km/h
dewpoint
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

pressure
Áp suất

1006 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
5.16 km/h
dewpoint
Độ ẩm

67%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Biển Lộc An - Bà Rịa - Vũng Tàu trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Biển Lộc An - Bà Rịa - Vũng Tàu những ngày tới

Lượng mưa Biển Lộc An - Bà Rịa - Vũng Tàu những ngày tới

Chất lượng không khí

Tốt

Chất lượng không khí đạt tiêu chuẩn, và ô nhiễm không khí coi như không hoặc gây rất ít nguy hiểm

CO

441.1

NH3

3.28

NO

1.78

NO2

9.1

O3

22.44

PM10

13.3

PM2.5

9.59

SO2

3.83

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Biển Lộc An