Thời tiết Biển Chí Linh - Bà Rịa - Vũng Tàu

mây đen u ám

28.3°

mây đen u ám

Cảm giác như 32°
Nhiệt độ tại Biển Chí Linh - Bà Rịa - Vũng Tàu
Thấp/Cao

23.9°

/

31°

Độ ẩm tại Biển Chí Linh - Bà Rịa - Vũng Tàu
Độ ẩm

75.6%

Tầm nhìn tại Biển Chí Linh - Bà Rịa - Vũng Tàu
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Biển Chí Linh - Bà Rịa - Vũng Tàu
Gió

4.67 km/h

Điểm ngưng tại Biển Chí Linh - Bà Rịa - Vũng Tàu
Điểm ngưng

24°

Tia UV tại Biển Chí Linh - Bà Rịa - Vũng Tàu
UV

2.32

Nhiệt độ Biển Chí Linh - Bà Rịa - Vũng Tàu

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Biển Chí Linh - Bà Rịa - Vũng Tàu
28.3° / 32.6°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Biển Chí Linh - Bà Rịa - Vũng Tàu
24.5° / 26°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Biển Chí Linh - Bà Rịa - Vũng Tàu
25.6° / 26.8°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Biển Chí Linh - Bà Rịa - Vũng Tàu
27.7° / 31.4°

Thời tiết Biển Chí Linh - Bà Rịa - Vũng Tàu theo giờ

9:00 am

29° / 32.7°

weather

dewpoint 75 %

mây đen u ám

10:00 am

28.4° / 32.4°

weather

dewpoint 74 %

mây đen u ám

11:00 am

29.7° / 32.6°

weather

dewpoint 73 %

mây đen u ám

12:00 pm

29.4° / 32.8°

weather

dewpoint 73 %

mây đen u ám

1:00 pm

30° / 35.5°

weather

dewpoint 71 %

mưa nhẹ

2:00 pm

30.9° / 36°

weather

dewpoint 75 %

mưa nhẹ

3:00 pm

30° / 34°

weather

dewpoint 79 %

mưa vừa

4:00 pm

28.7° / 34°

weather

dewpoint 81 %

mưa vừa

5:00 pm

27.4° / 31.6°

weather

dewpoint 84 %

mưa vừa

6:00 pm

26.1° / 26.6°

weather

dewpoint 87 %

mưa nhẹ

7:00 pm

25.1° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mưa vừa

8:00 pm

25.5° / 26.6°

weather

dewpoint 92 %

mưa vừa

9:00 pm

25.2° / 26.5°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

10:00 pm

25.2° / 26.8°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

11:00 pm

25.5° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

12:00 am

25.8° / 26.7°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

1:00 am

24.7° / 25.4°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

2:00 am

24.1° / 25.7°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

3:00 am

24.3° / 25.7°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

4:00 am

24.2° / 25.6°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

5:00 am

24.9° / 26°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

6:00 am

24.6° / 25.3°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

7:00 am

25.4° / 26.3°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

8:00 am

27.7° / 27.5°

weather

dewpoint 86 %

mây đen u ám

9:00 am

28.6° / 32.4°

weather

dewpoint 81 %

mưa nhẹ

10:00 am

29.9° / 34°

weather

dewpoint 72 %

mây đen u ám

11:00 am

30.7° / 35°

weather

dewpoint 65 %

mây đen u ám

12:00 pm

31.8° / 35.6°

weather

dewpoint 61 %

mây đen u ám

1:00 pm

31° / 35.1°

weather

dewpoint 61 %

mây đen u ám

2:00 pm

30.7° / 34.6°

weather

dewpoint 63 %

mây đen u ám

3:00 pm

29.2° / 33.7°

weather

dewpoint 66 %

mây đen u ám

4:00 pm

28.6° / 31.6°

weather

dewpoint 70 %

mây đen u ám

5:00 pm

29° / 31.7°

weather

dewpoint 72 %

mây đen u ám

6:00 pm

27.7° / 30.5°

weather

dewpoint 75 %

mây đen u ám

7:00 pm

27.9° / 29.3°

weather

dewpoint 76 %

mây đen u ám

8:00 pm

26.9° / 26.9°

weather

dewpoint 80 %

mây đen u ám

9:00 pm

26.3° / 27.8°

weather

dewpoint 83 %

mây đen u ám

10:00 pm

26.2° / 26.9°

weather

dewpoint 85 %

mây đen u ám

11:00 pm

26.1° / 26.6°

weather

dewpoint 85 %

mây đen u ám

12:00 am

26° / 26.8°

weather

dewpoint 85 %

mây đen u ám

1:00 am

26° / 26.4°

weather

dewpoint 84 %

mây đen u ám

2:00 am

26.5° / 27°

weather

dewpoint 82 %

mây đen u ám

3:00 am

26° / 26.5°

weather

dewpoint 83 %

mây đen u ám

4:00 am

25.6° / 25.6°

weather

dewpoint 86 %

mây đen u ám

5:00 am

25.2° / 25.9°

weather

dewpoint 87 %

mây đen u ám

6:00 am

25.4° / 25.4°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

7:00 am

26.7° / 26°

weather

dewpoint 85 %

mây đen u ám

8:00 am

27.3° / 30.4°

weather

dewpoint 79 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Biển Chí Linh - Bà Rịa - Vũng Tàu những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
5.77 km/h
dewpoint
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

pressure
Áp suất

1009 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
6.1 km/h
dewpoint
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

pressure
Áp suất

1008 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
6.4 km/h
dewpoint
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

pressure
Áp suất

1006 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
6.96 km/h
dewpoint
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

pressure
Áp suất

1007 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
6.13 km/h
dewpoint
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

pressure
Áp suất

1008 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
6.17 km/h
dewpoint
Độ ẩm

69%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Biển Chí Linh - Bà Rịa - Vũng Tàu trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Biển Chí Linh - Bà Rịa - Vũng Tàu những ngày tới

Lượng mưa Biển Chí Linh - Bà Rịa - Vũng Tàu những ngày tới

Chất lượng không khí

Khá

Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất gây ô nhiễm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của những người nhạy cảm với không khí bị ô nhiễm

CO

654.82

NH3

3.5

NO

0.82

NO2

10.45

O3

14.03

PM10

31.62

PM2.5

23.34

SO2

2.44

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Biển Chí Linh