Thời tiết Biển Hồ Cốc - Bà Rịa - Vũng Tàu

mây đen u ám

27.4°

mây đen u ám

Cảm giác như 29°
Nhiệt độ tại Biển Hồ Cốc - Bà Rịa - Vũng Tàu
Thấp/Cao

25°

/

30.1°

Độ ẩm tại Biển Hồ Cốc - Bà Rịa - Vũng Tàu
Độ ẩm

83.1%

Tầm nhìn tại Biển Hồ Cốc - Bà Rịa - Vũng Tàu
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Biển Hồ Cốc - Bà Rịa - Vũng Tàu
Gió

3.91 km/h

Điểm ngưng tại Biển Hồ Cốc - Bà Rịa - Vũng Tàu
Điểm ngưng

24.6°

Tia UV tại Biển Hồ Cốc - Bà Rịa - Vũng Tàu
UV

1.2

Nhiệt độ Biển Hồ Cốc - Bà Rịa - Vũng Tàu

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Biển Hồ Cốc - Bà Rịa - Vũng Tàu
27.9° / 32°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Biển Hồ Cốc - Bà Rịa - Vũng Tàu
25° / 26.6°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Biển Hồ Cốc - Bà Rịa - Vũng Tàu
25.7° / 26.7°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Biển Hồ Cốc - Bà Rịa - Vũng Tàu
27.6° / 31.4°

Thời tiết Biển Hồ Cốc - Bà Rịa - Vũng Tàu theo giờ

8:00 am

27.1° / 29.7°

weather

dewpoint 83 %

mây đen u ám

9:00 am

27.2° / 31°

weather

dewpoint 81 %

mây đen u ám

10:00 am

28° / 31.4°

weather

dewpoint 77 %

mây đen u ám

11:00 am

28.4° / 32.5°

weather

dewpoint 75 %

mây đen u ám

12:00 pm

29° / 32.2°

weather

dewpoint 75 %

mây đen u ám

1:00 pm

30.9° / 36.7°

weather

dewpoint 70 %

mưa nhẹ

2:00 pm

30.3° / 35.6°

weather

dewpoint 75 %

mưa nhẹ

3:00 pm

29.3° / 34.4°

weather

dewpoint 79 %

mưa vừa

4:00 pm

28.9° / 33.3°

weather

dewpoint 81 %

mưa vừa

5:00 pm

27.8° / 31.5°

weather

dewpoint 84 %

mưa vừa

6:00 pm

26.3° / 26.1°

weather

dewpoint 87 %

mưa nhẹ

7:00 pm

25.3° / 26°

weather

dewpoint 91 %

mưa vừa

8:00 pm

26° / 26.9°

weather

dewpoint 92 %

mưa vừa

9:00 pm

25.9° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

10:00 pm

25.8° / 26.8°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

11:00 pm

25.4° / 26.4°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

12:00 am

25.1° / 26.9°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

1:00 am

24° / 25.9°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

2:00 am

24.2° / 25.8°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

3:00 am

24.8° / 25.2°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

4:00 am

24.3° / 25.6°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

5:00 am

24.7° / 25.6°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

6:00 am

24.4° / 25.9°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

7:00 am

25° / 26.7°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

8:00 am

27.7° / 27.5°

weather

dewpoint 86 %

mây đen u ám

9:00 am

28.9° / 32.3°

weather

dewpoint 81 %

mưa nhẹ

10:00 am

29° / 33.7°

weather

dewpoint 72 %

mây đen u ám

11:00 am

30° / 34.4°

weather

dewpoint 65 %

mây đen u ám

12:00 pm

31° / 35.5°

weather

dewpoint 61 %

mây đen u ám

1:00 pm

31.8° / 35.1°

weather

dewpoint 61 %

mây đen u ám

2:00 pm

30° / 34.8°

weather

dewpoint 63 %

mây đen u ám

3:00 pm

29.6° / 33.9°

weather

dewpoint 66 %

mây đen u ám

4:00 pm

28.6° / 31.9°

weather

dewpoint 70 %

mây đen u ám

5:00 pm

28.2° / 32°

weather

dewpoint 72 %

mây đen u ám

6:00 pm

27.3° / 30.3°

weather

dewpoint 75 %

mây đen u ám

7:00 pm

27.2° / 29.8°

weather

dewpoint 76 %

mây đen u ám

8:00 pm

26.2° / 26.2°

weather

dewpoint 80 %

mây đen u ám

9:00 pm

26.3° / 28°

weather

dewpoint 83 %

mây đen u ám

10:00 pm

27° / 26.3°

weather

dewpoint 85 %

mây đen u ám

11:00 pm

26° / 26.8°

weather

dewpoint 85 %

mây đen u ám

12:00 am

26.7° / 26.7°

weather

dewpoint 85 %

mây đen u ám

1:00 am

26.5° / 26°

weather

dewpoint 84 %

mây đen u ám

2:00 am

27° / 26.4°

weather

dewpoint 82 %

mây đen u ám

3:00 am

25.6° / 26.9°

weather

dewpoint 83 %

mây đen u ám

4:00 am

25.4° / 25.1°

weather

dewpoint 86 %

mây đen u ám

5:00 am

25.9° / 25.7°

weather

dewpoint 87 %

mây đen u ám

6:00 am

25.2° / 25.3°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

7:00 am

26.9° / 26.8°

weather

dewpoint 85 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Biển Hồ Cốc - Bà Rịa - Vũng Tàu những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

pressure
Áp suất

1009 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
5.77 km/h
dewpoint
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

pressure
Áp suất

1009 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
6.1 km/h
dewpoint
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

pressure
Áp suất

1008 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
6.4 km/h
dewpoint
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

pressure
Áp suất

1006 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
6.96 km/h
dewpoint
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

pressure
Áp suất

1007 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
6.13 km/h
dewpoint
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

pressure
Áp suất

1008 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
6.17 km/h
dewpoint
Độ ẩm

69%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Biển Hồ Cốc - Bà Rịa - Vũng Tàu trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Biển Hồ Cốc - Bà Rịa - Vũng Tàu những ngày tới

Lượng mưa Biển Hồ Cốc - Bà Rịa - Vũng Tàu những ngày tới

Chất lượng không khí

Khá

Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất gây ô nhiễm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của những người nhạy cảm với không khí bị ô nhiễm

CO

655.12

NH3

3.6

NO

1.12

NO2

10.55

O3

13.83

PM10

31.02

PM2.5

23.44

SO2

3.24

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Biển Hồ Cốc