Thời tiết Biển Bãi Dâu - Bà Rịa - Vũng Tàu

mây đen u ám

24.8°

mây đen u ám

Cảm giác như 25°
Nhiệt độ tại Biển Bãi Dâu - Bà Rịa - Vũng Tàu
Thấp/Cao

23.4°

/

30.2°

Độ ẩm tại Biển Bãi Dâu - Bà Rịa - Vũng Tàu
Độ ẩm

93.7%

Tầm nhìn tại Biển Bãi Dâu - Bà Rịa - Vũng Tàu
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Biển Bãi Dâu - Bà Rịa - Vũng Tàu
Gió

2.05 km/h

Điểm ngưng tại Biển Bãi Dâu - Bà Rịa - Vũng Tàu
Điểm ngưng

24°

Tia UV tại Biển Bãi Dâu - Bà Rịa - Vũng Tàu
UV

0

Nhiệt độ Biển Bãi Dâu - Bà Rịa - Vũng Tàu

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Biển Bãi Dâu - Bà Rịa - Vũng Tàu
27.7° / 32.5°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Biển Bãi Dâu - Bà Rịa - Vũng Tàu
24° / 25.1°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Biển Bãi Dâu - Bà Rịa - Vũng Tàu
24.6° / 25.3°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Biển Bãi Dâu - Bà Rịa - Vũng Tàu
28.6° / 32.7°

Thời tiết Biển Bãi Dâu - Bà Rịa - Vũng Tàu theo giờ

2:00 am

25° / 25.7°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

3:00 am

24.1° / 25.5°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

4:00 am

24.5° / 25.7°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

5:00 am

24.4° / 25.3°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

6:00 am

24° / 25.4°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

7:00 am

25.4° / 26°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

8:00 am

27.8° / 27.2°

weather

dewpoint 84 %

mây đen u ám

9:00 am

28.5° / 31.5°

weather

dewpoint 78 %

mây đen u ám

10:00 am

28.7° / 32.6°

weather

dewpoint 76 %

mây đen u ám

11:00 am

28.7° / 32°

weather

dewpoint 75 %

mây đen u ám

12:00 pm

30° / 33.8°

weather

dewpoint 70 %

mây đen u ám

1:00 pm

30.8° / 35.8°

weather

dewpoint 66 %

mây đen u ám

2:00 pm

31° / 35.5°

weather

dewpoint 69 %

mưa nhẹ

3:00 pm

29.1° / 34.1°

weather

dewpoint 76 %

mưa nhẹ

4:00 pm

29.9° / 34.3°

weather

dewpoint 78 %

mưa nhẹ

5:00 pm

28.2° / 33°

weather

dewpoint 79 %

mưa nhẹ

6:00 pm

27.2° / 29.7°

weather

dewpoint 83 %

mưa nhẹ

7:00 pm

26.9° / 27.2°

weather

dewpoint 87 %

mưa nhẹ

8:00 pm

25.7° / 26.2°

weather

dewpoint 89 %

mây rải rác

9:00 pm

26° / 26°

weather

dewpoint 89 %

mây rải rác

10:00 pm

25.9° / 26.7°

weather

dewpoint 89 %

mây rải rác

11:00 pm

25.7° / 25.7°

weather

dewpoint 89 %

mây rải rác

12:00 am

24.3° / 25.2°

weather

dewpoint 90 %

mây cụm

1:00 am

24.9° / 25.6°

weather

dewpoint 90 %

mây cụm

2:00 am

24.5° / 25.6°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

3:00 am

24.1° / 25.3°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

4:00 am

24.3° / 26°

weather

dewpoint 94 %

mây đen u ám

5:00 am

24.1° / 25.4°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

6:00 am

24° / 25.1°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

7:00 am

25.6° / 26.9°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

8:00 am

26.6° / 26.6°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

9:00 am

27.5° / 30.9°

weather

dewpoint 84 %

mưa nhẹ

10:00 am

29.4° / 33.9°

weather

dewpoint 76 %

mây đen u ám

11:00 am

30.1° / 34.5°

weather

dewpoint 65 %

mưa nhẹ

12:00 pm

31.9° / 35.4°

weather

dewpoint 61 %

mây đen u ám

1:00 pm

31.5° / 35.1°

weather

dewpoint 61 %

mây đen u ám

2:00 pm

29.1° / 32.8°

weather

dewpoint 67 %

mây đen u ám

3:00 pm

28.3° / 32.5°

weather

dewpoint 73 %

mây đen u ám

4:00 pm

29° / 31°

weather

dewpoint 77 %

mây đen u ám

5:00 pm

28.6° / 32°

weather

dewpoint 79 %

mây đen u ám

6:00 pm

27.3° / 30.8°

weather

dewpoint 78 %

mây đen u ám

7:00 pm

26.8° / 26.1°

weather

dewpoint 77 %

mây đen u ám

8:00 pm

26.4° / 26.1°

weather

dewpoint 81 %

mây đen u ám

9:00 pm

26.9° / 26.2°

weather

dewpoint 83 %

mây đen u ám

10:00 pm

26.1° / 27.6°

weather

dewpoint 84 %

mây đen u ám

11:00 pm

27° / 26.7°

weather

dewpoint 86 %

mây đen u ám

12:00 am

26° / 26.1°

weather

dewpoint 84 %

mây đen u ám

1:00 am

25.3° / 26.3°

weather

dewpoint 84 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Biển Bãi Dâu - Bà Rịa - Vũng Tàu những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

pressure
Áp suất

1010 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
6.42 km/h
dewpoint
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

pressure
Áp suất

1009 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
6.22 km/h
dewpoint
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

pressure
Áp suất

1008 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
6.84 km/h
dewpoint
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

pressure
Áp suất

1006 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
6.43 km/h
dewpoint
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

pressure
Áp suất

1007 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
6.9 km/h
dewpoint
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

pressure
Áp suất

1008 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
6.56 km/h
dewpoint
Độ ẩm

63%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Biển Bãi Dâu - Bà Rịa - Vũng Tàu trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Biển Bãi Dâu - Bà Rịa - Vũng Tàu những ngày tới

Lượng mưa Biển Bãi Dâu - Bà Rịa - Vũng Tàu những ngày tới

Chất lượng không khí

Khá

Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất gây ô nhiễm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của những người nhạy cảm với không khí bị ô nhiễm

CO

654.32

NH3

3.4

NO

0.42

NO2

10.55

O3

13.43

PM10

30.82

PM2.5

22.64

SO2

2.24

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Biển Bãi Dâu