Thời tiết Vịnh Ninh Vân - Khánh Hòa

mưa vừa

30.7°

mưa vừa

Cảm giác như 33°
Nhiệt độ tại Vịnh Ninh Vân - Khánh Hòa
Thấp/Cao

24.6°

/

30.2°

Độ ẩm tại Vịnh Ninh Vân - Khánh Hòa
Độ ẩm

59.5%

Tầm nhìn tại Vịnh Ninh Vân - Khánh Hòa
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Vịnh Ninh Vân - Khánh Hòa
Gió

3.03 km/h

Điểm ngưng tại Vịnh Ninh Vân - Khánh Hòa
Điểm ngưng

21°

Tia UV tại Vịnh Ninh Vân - Khánh Hòa
UV

6.09

Nhiệt độ Vịnh Ninh Vân - Khánh Hòa

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Vịnh Ninh Vân - Khánh Hòa
29.3° / 33°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Vịnh Ninh Vân - Khánh Hòa
26.4° / 27.8°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Vịnh Ninh Vân - Khánh Hòa
25.1° / 26.7°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Vịnh Ninh Vân - Khánh Hòa
29.1° / 34.6°

Thời tiết Vịnh Ninh Vân - Khánh Hòa theo giờ

12:00 pm

30.9° / 33.1°

weather

dewpoint 60 %

mây đen u ám

1:00 pm

30.8° / 33.5°

weather

dewpoint 59 %

mưa vừa

2:00 pm

30.2° / 33.3°

weather

dewpoint 61 %

mưa vừa

3:00 pm

30° / 33.1°

weather

dewpoint 66 %

mưa cường độ nặng

4:00 pm

29.1° / 34.4°

weather

dewpoint 72 %

mưa nhẹ

5:00 pm

29.5° / 35°

weather

dewpoint 77 %

mưa nhẹ

6:00 pm

28.9° / 32.4°

weather

dewpoint 81 %

mưa nhẹ

7:00 pm

29° / 32.5°

weather

dewpoint 81 %

mưa nhẹ

8:00 pm

28.6° / 31°

weather

dewpoint 82 %

mưa nhẹ

9:00 pm

28° / 31.7°

weather

dewpoint 83 %

mưa nhẹ

10:00 pm

27.8° / 31°

weather

dewpoint 84 %

mây đen u ám

11:00 pm

27.6° / 27.2°

weather

dewpoint 86 %

mây đen u ám

12:00 am

26.3° / 26.7°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

1:00 am

26.1° / 27.6°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

2:00 am

26.7° / 28°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

3:00 am

26.4° / 27.4°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

4:00 am

26.5° / 27.7°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

5:00 am

26.4° / 27.3°

weather

dewpoint 86 %

mây đen u ám

6:00 am

26.5° / 28°

weather

dewpoint 86 %

mây đen u ám

7:00 am

26.4° / 27.8°

weather

dewpoint 86 %

mây đen u ám

8:00 am

26.6° / 26.8°

weather

dewpoint 84 %

mây đen u ám

9:00 am

28.2° / 32.3°

weather

dewpoint 75 %

mây đen u ám

10:00 am

30° / 34.9°

weather

dewpoint 64 %

mây đen u ám

11:00 am

31.3° / 36.4°

weather

dewpoint 61 %

mây đen u ám

12:00 pm

31.7° / 36.6°

weather

dewpoint 67 %

mưa nhẹ

1:00 pm

29.4° / 35°

weather

dewpoint 77 %

mưa nhẹ

2:00 pm

29.9° / 35.6°

weather

dewpoint 79 %

mưa nhẹ

3:00 pm

29° / 33.4°

weather

dewpoint 81 %

mưa nhẹ

4:00 pm

28.1° / 32.7°

weather

dewpoint 82 %

mưa nhẹ

5:00 pm

29° / 32°

weather

dewpoint 82 %

mưa nhẹ

6:00 pm

28.2° / 33°

weather

dewpoint 82 %

mưa nhẹ

7:00 pm

28.4° / 31.7°

weather

dewpoint 83 %

mây đen u ám

8:00 pm

27.8° / 32°

weather

dewpoint 85 %

mây đen u ám

9:00 pm

27.9° / 30.6°

weather

dewpoint 87 %

mây đen u ám

10:00 pm

27.1° / 27.7°

weather

dewpoint 87 %

mây đen u ám

11:00 pm

26.9° / 26.1°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

12:00 am

26° / 26.8°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

1:00 am

27° / 26.8°

weather

dewpoint 86 %

mây đen u ám

2:00 am

26.8° / 26.3°

weather

dewpoint 85 %

mây đen u ám

3:00 am

26.6° / 27.6°

weather

dewpoint 87 %

mưa nhẹ

4:00 am

27° / 27.1°

weather

dewpoint 87 %

mây đen u ám

5:00 am

26.3° / 27.1°

weather

dewpoint 87 %

mây đen u ám

6:00 am

26.3° / 27.7°

weather

dewpoint 86 %

mây đen u ám

7:00 am

26.2° / 26°

weather

dewpoint 85 %

mây đen u ám

8:00 am

27.3° / 28°

weather

dewpoint 85 %

mây đen u ám

9:00 am

27.4° / 30.2°

weather

dewpoint 85 %

mưa nhẹ

10:00 am

29° / 32.2°

weather

dewpoint 79 %

mây đen u ám

11:00 am

29.8° / 33.4°

weather

dewpoint 76 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Vịnh Ninh Vân - Khánh Hòa những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

pressure
Áp suất

1003 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
3.03 km/h
dewpoint
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

pressure
Áp suất

1004 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
2.55 km/h
dewpoint
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

pressure
Áp suất

1005 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
3.68 km/h
dewpoint
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

27°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

pressure
Áp suất

1007 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
2.29 km/h
dewpoint
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

pressure
Áp suất

1007 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
2.3 km/h
dewpoint
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

26°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

pressure
Áp suất

1008 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
2.04 km/h
dewpoint
Độ ẩm

82%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Vịnh Ninh Vân - Khánh Hòa trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Vịnh Ninh Vân - Khánh Hòa những ngày tới

Lượng mưa Vịnh Ninh Vân - Khánh Hòa những ngày tới