Thời tiết Biển Đại Lãnh - Khánh Hòa

mây đen u ám

34.9°

mây đen u ám

Cảm giác như 41°
Nhiệt độ tại Biển Đại Lãnh - Khánh Hòa
Thấp/Cao

25.7°

/

34.6°

Độ ẩm tại Biển Đại Lãnh - Khánh Hòa
Độ ẩm

69.1%

Tầm nhìn tại Biển Đại Lãnh - Khánh Hòa
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Biển Đại Lãnh - Khánh Hòa
Gió

1.24 km/h

Điểm ngưng tại Biển Đại Lãnh - Khánh Hòa
Điểm ngưng

28.5°

Tia UV tại Biển Đại Lãnh - Khánh Hòa
UV

5.52

Nhiệt độ Biển Đại Lãnh - Khánh Hòa

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Biển Đại Lãnh - Khánh Hòa
32.4° / 40.5°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Biển Đại Lãnh - Khánh Hòa
26.2° / 30.5°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Biển Đại Lãnh - Khánh Hòa
27.3° / 27.9°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Biển Đại Lãnh - Khánh Hòa
31.1° / 36°

Thời tiết Biển Đại Lãnh - Khánh Hòa theo giờ

9:00 am

33.1° / 40°

weather

dewpoint 70 %

mây đen u ám

10:00 am

34° / 41.6°

weather

dewpoint 69 %

mây đen u ám

11:00 am

33.8° / 40.4°

weather

dewpoint 67 %

mây đen u ám

12:00 pm

34.5° / 41.3°

weather

dewpoint 62 %

mây đen u ám

1:00 pm

33.6° / 39.7°

weather

dewpoint 61 %

mây đen u ám

2:00 pm

32.7° / 38.6°

weather

dewpoint 61 %

mây đen u ám

3:00 pm

32.5° / 36.4°

weather

dewpoint 56 %

mây đen u ám

4:00 pm

32.5° / 37.4°

weather

dewpoint 58 %

mây đen u ám

5:00 pm

31.2° / 36.5°

weather

dewpoint 65 %

mây đen u ám

6:00 pm

29.6° / 33°

weather

dewpoint 71 %

mây đen u ám

7:00 pm

29.4° / 32.1°

weather

dewpoint 73 %

mây đen u ám

8:00 pm

28.8° / 32.3°

weather

dewpoint 74 %

mây đen u ám

9:00 pm

28.2° / 31°

weather

dewpoint 73 %

mây đen u ám

10:00 pm

28.1° / 31.3°

weather

dewpoint 73 %

mây đen u ám

11:00 pm

27.4° / 30.3°

weather

dewpoint 72 %

mây cụm

12:00 am

27.5° / 29.9°

weather

dewpoint 72 %

mây cụm

1:00 am

27.9° / 29.1°

weather

dewpoint 72 %

mây đen u ám

2:00 am

27.9° / 27.5°

weather

dewpoint 72 %

mây cụm

3:00 am

27° / 26.4°

weather

dewpoint 73 %

mây đen u ám

4:00 am

27.2° / 27.4°

weather

dewpoint 73 %

mây đen u ám

5:00 am

27.5° / 27.2°

weather

dewpoint 73 %

mây đen u ám

6:00 am

28° / 30°

weather

dewpoint 73 %

mây đen u ám

7:00 am

28.1° / 31.6°

weather

dewpoint 69 %

mây cụm

8:00 am

31° / 34.5°

weather

dewpoint 63 %

mây thưa

9:00 am

32.6° / 37°

weather

dewpoint 57 %

mây thưa

10:00 am

33.7° / 37.8°

weather

dewpoint 54 %

mây rải rác

11:00 am

33.6° / 38°

weather

dewpoint 55 %

mây rải rác

12:00 pm

33.5° / 39.1°

weather

dewpoint 54 %

mây cụm

1:00 pm

34.9° / 39.3°

weather

dewpoint 52 %

mây cụm

2:00 pm

34.5° / 40°

weather

dewpoint 52 %

mây cụm

3:00 pm

34.3° / 39.2°

weather

dewpoint 54 %

mây cụm

4:00 pm

34.8° / 38.2°

weather

dewpoint 53 %

mây cụm

5:00 pm

34° / 37.7°

weather

dewpoint 55 %

mây cụm

6:00 pm

31.2° / 35.8°

weather

dewpoint 63 %

mây cụm

7:00 pm

29.8° / 33.3°

weather

dewpoint 68 %

mây cụm

8:00 pm

29.5° / 32.5°

weather

dewpoint 71 %

mây đen u ám

9:00 pm

28.9° / 32.7°

weather

dewpoint 73 %

mây đen u ám

10:00 pm

29° / 31.9°

weather

dewpoint 72 %

mây đen u ám

11:00 pm

28.8° / 30.2°

weather

dewpoint 72 %

mây đen u ám

12:00 am

27.2° / 31°

weather

dewpoint 72 %

mây đen u ám

1:00 am

27.8° / 29.3°

weather

dewpoint 73 %

mây đen u ám

2:00 am

27.8° / 29.9°

weather

dewpoint 75 %

mây đen u ám

3:00 am

27.7° / 29.8°

weather

dewpoint 75 %

mây đen u ám

4:00 am

28° / 27.5°

weather

dewpoint 76 %

mây đen u ám

5:00 am

26.3° / 26.9°

weather

dewpoint 75 %

mây đen u ám

6:00 am

26.8° / 26°

weather

dewpoint 75 %

mây đen u ám

7:00 am

28.2° / 30.9°

weather

dewpoint 70 %

mây đen u ám

8:00 am

29.8° / 34°

weather

dewpoint 65 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Biển Đại Lãnh - Khánh Hòa những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/31°

pressure
Áp suất

1005 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
2.87 km/h
dewpoint
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/33°

pressure
Áp suất

1001 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
3.38 km/h
dewpoint
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/32°

pressure
Áp suất

1004 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
3.64 km/h
dewpoint
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

32°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/33°

pressure
Áp suất

1007 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
2.96 km/h
dewpoint
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

32°/29°

temperature
Sáng/tối

27°/32°

pressure
Áp suất

1004 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
2.68 km/h
dewpoint
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

30°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/30°

pressure
Áp suất

1003 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
3.07 km/h
dewpoint
Độ ẩm

64%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Biển Đại Lãnh - Khánh Hòa trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Biển Đại Lãnh - Khánh Hòa những ngày tới

Lượng mưa Biển Đại Lãnh - Khánh Hòa những ngày tới

Chất lượng không khí

Tốt

Chất lượng không khí đạt tiêu chuẩn, và ô nhiễm không khí coi như không hoặc gây rất ít nguy hiểm

CO

304.45

NH3

3.75

NO

1.14

NO2

3.64

O3

20.94

PM10

3.89

PM2.5

2.02

SO2

1.46

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Biển Đại Lãnh