Thời tiết Biển Bãi Dài - Khánh Hòa - Khánh Hòa

mưa nhẹ

26.2°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°
Nhiệt độ tại Biển Bãi Dài - Khánh Hòa - Khánh Hòa
Thấp/Cao

24°

/

31.1°

Độ ẩm tại Biển Bãi Dài - Khánh Hòa - Khánh Hòa
Độ ẩm

89.3%

Tầm nhìn tại Biển Bãi Dài - Khánh Hòa - Khánh Hòa
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Biển Bãi Dài - Khánh Hòa - Khánh Hòa
Gió

2.14 km/h

Điểm ngưng tại Biển Bãi Dài - Khánh Hòa - Khánh Hòa
Điểm ngưng

24.8°

Tia UV tại Biển Bãi Dài - Khánh Hòa - Khánh Hòa
UV

0.42

Nhiệt độ Biển Bãi Dài - Khánh Hòa - Khánh Hòa

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Biển Bãi Dài - Khánh Hòa - Khánh Hòa
29.4° / 35.4°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Biển Bãi Dài - Khánh Hòa - Khánh Hòa
25.2° / 26.8°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Biển Bãi Dài - Khánh Hòa - Khánh Hòa
26.3° / 27.3°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Biển Bãi Dài - Khánh Hòa - Khánh Hòa
29.4° / 35.4°

Thời tiết Biển Bãi Dài - Khánh Hòa - Khánh Hòa theo giờ

6:00 am

26.9° / 27.1°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

7:00 am

27° / 26.3°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

8:00 am

26.9° / 26.3°

weather

dewpoint 88 %

mưa vừa

9:00 am

27.3° / 30°

weather

dewpoint 84 %

mưa cường độ nặng

10:00 am

28.2° / 32.7°

weather

dewpoint 75 %

mây đen u ám

11:00 am

30.1° / 35.5°

weather

dewpoint 69 %

mưa nhẹ

12:00 pm

31.9° / 36.5°

weather

dewpoint 67 %

mưa nhẹ

1:00 pm

31.1° / 36°

weather

dewpoint 67 %

mưa nhẹ

2:00 pm

31° / 36.2°

weather

dewpoint 68 %

mưa nhẹ

3:00 pm

29.8° / 34.3°

weather

dewpoint 75 %

mưa nhẹ

4:00 pm

29.4° / 33.5°

weather

dewpoint 78 %

mưa nhẹ

5:00 pm

29.1° / 35.3°

weather

dewpoint 74 %

mưa nhẹ

6:00 pm

28.6° / 33.3°

weather

dewpoint 79 %

mây đen u ám

7:00 pm

28.3° / 31.8°

weather

dewpoint 81 %

mây đen u ám

8:00 pm

28° / 30.3°

weather

dewpoint 81 %

mây đen u ám

9:00 pm

27.4° / 29°

weather

dewpoint 80 %

mây đen u ám

10:00 pm

26.8° / 26.9°

weather

dewpoint 81 %

mây đen u ám

11:00 pm

26.8° / 26.8°

weather

dewpoint 81 %

mây đen u ám

12:00 am

26.6° / 27°

weather

dewpoint 81 %

mây đen u ám

1:00 am

27° / 27.5°

weather

dewpoint 81 %

mây đen u ám

2:00 am

26.9° / 27.7°

weather

dewpoint 81 %

mây đen u ám

3:00 am

26.4° / 27.9°

weather

dewpoint 81 %

mây đen u ám

4:00 am

26.4° / 28°

weather

dewpoint 80 %

mây đen u ám

5:00 am

26.2° / 26.5°

weather

dewpoint 79 %

mây đen u ám

6:00 am

26.6° / 26.5°

weather

dewpoint 79 %

mây đen u ám

7:00 am

27.5° / 30.4°

weather

dewpoint 76 %

mây đen u ám

8:00 am

28.1° / 31.1°

weather

dewpoint 71 %

mây đen u ám

9:00 am

29.6° / 32.6°

weather

dewpoint 68 %

mây đen u ám

10:00 am

31.5° / 35.5°

weather

dewpoint 61 %

mây đen u ám

11:00 am

32.9° / 36.9°

weather

dewpoint 56 %

mây đen u ám

12:00 pm

33° / 37.6°

weather

dewpoint 57 %

mây đen u ám

1:00 pm

32° / 36.9°

weather

dewpoint 59 %

mây đen u ám

2:00 pm

31.8° / 36.3°

weather

dewpoint 62 %

mây đen u ám

3:00 pm

31.8° / 36.9°

weather

dewpoint 66 %

mây đen u ám

4:00 pm

31.1° / 36.2°

weather

dewpoint 68 %

mây đen u ám

5:00 pm

30.6° / 35.8°

weather

dewpoint 72 %

mây đen u ám

6:00 pm

28° / 34°

weather

dewpoint 80 %

mây đen u ám

7:00 pm

28.9° / 32.5°

weather

dewpoint 81 %

mây đen u ám

8:00 pm

28.3° / 32.4°

weather

dewpoint 80 %

mây đen u ám

9:00 pm

27.3° / 31.2°

weather

dewpoint 81 %

mây đen u ám

10:00 pm

27.4° / 29°

weather

dewpoint 81 %

mây đen u ám

11:00 pm

27° / 27.6°

weather

dewpoint 81 %

mây đen u ám

12:00 am

26.1° / 26°

weather

dewpoint 80 %

mây đen u ám

1:00 am

26.9° / 26.4°

weather

dewpoint 80 %

mây đen u ám

2:00 am

26.7° / 26.3°

weather

dewpoint 80 %

mây đen u ám

3:00 am

26.8° / 26.9°

weather

dewpoint 80 %

mây đen u ám

4:00 am

26.1° / 27.3°

weather

dewpoint 80 %

mây đen u ám

5:00 am

26.7° / 27.8°

weather

dewpoint 80 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Biển Bãi Dài - Khánh Hòa - Khánh Hòa những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

pressure
Áp suất

1006 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
2.82 km/h
dewpoint
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

pressure
Áp suất

1006 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
3.53 km/h
dewpoint
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

33°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

pressure
Áp suất

1006 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
4.51 km/h
dewpoint
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

32°/28°

temperature
Sáng/tối

25°/32°

pressure
Áp suất

1006 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
3.18 km/h
dewpoint
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

32°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/33°

pressure
Áp suất

1004 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
2.67 km/h
dewpoint
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

29°/29°

temperature
Sáng/tối

27°/31°

pressure
Áp suất

1001 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
2.56 km/h
dewpoint
Độ ẩm

63%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Biển Bãi Dài - Khánh Hòa - Khánh Hòa trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Biển Bãi Dài - Khánh Hòa - Khánh Hòa những ngày tới

Lượng mưa Biển Bãi Dài - Khánh Hòa - Khánh Hòa những ngày tới

Chất lượng không khí

Tốt

Chất lượng không khí đạt tiêu chuẩn, và ô nhiễm không khí coi như không hoặc gây rất ít nguy hiểm

CO

333.89

NH3

2.22

NO

0.98

NO2

1.91

O3

13.53

PM10

3.45

PM2.5

2.2

SO2

0.66

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Biển Bãi Dài - Khánh Hòa