Thời tiết Biển Hòn Thị - Khánh Hòa

mây đen u ám

29.4°

mây đen u ám

Cảm giác như 36°
Nhiệt độ tại Biển Hòn Thị - Khánh Hòa
Thấp/Cao

26°

/

32°

Độ ẩm tại Biển Hòn Thị - Khánh Hòa
Độ ẩm

85.2%

Tầm nhìn tại Biển Hòn Thị - Khánh Hòa
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Biển Hòn Thị - Khánh Hòa
Gió

2.59 km/h

Điểm ngưng tại Biển Hòn Thị - Khánh Hòa
Điểm ngưng

26.9°

Tia UV tại Biển Hòn Thị - Khánh Hòa
UV

0

Nhiệt độ Biển Hòn Thị - Khánh Hòa

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Biển Hòn Thị - Khánh Hòa
30.5° / 35.4°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Biển Hòn Thị - Khánh Hòa
26° / 27.2°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Biển Hòn Thị - Khánh Hòa
26.4° / 27°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Biển Hòn Thị - Khánh Hòa
29.8° / 33.4°

Thời tiết Biển Hòn Thị - Khánh Hòa theo giờ

1:00 am

28.9° / 34.2°

weather

dewpoint 86 %

mây đen u ám

2:00 am

29.4° / 36.5°

weather

dewpoint 85 %

mây đen u ám

3:00 am

28.1° / 33.2°

weather

dewpoint 84 %

mây đen u ám

4:00 am

28° / 31.6°

weather

dewpoint 84 %

mây đen u ám

5:00 am

26.5° / 26°

weather

dewpoint 85 %

mưa nhẹ

6:00 am

26.1° / 27.2°

weather

dewpoint 84 %

mây đen u ám

7:00 am

26° / 26.8°

weather

dewpoint 79 %

mây đen u ám

8:00 am

28.7° / 31.4°

weather

dewpoint 73 %

mây đen u ám

9:00 am

30° / 34°

weather

dewpoint 67 %

mây đen u ám

10:00 am

31.6° / 35.2°

weather

dewpoint 63 %

mây cụm

11:00 am

31° / 35.2°

weather

dewpoint 64 %

mưa nhẹ

12:00 pm

30.9° / 35.1°

weather

dewpoint 64 %

mưa nhẹ

1:00 pm

30.3° / 35.1°

weather

dewpoint 65 %

mưa nhẹ

2:00 pm

30.2° / 35°

weather

dewpoint 69 %

mưa nhẹ

3:00 pm

30.7° / 34.4°

weather

dewpoint 67 %

mưa nhẹ

4:00 pm

30.8° / 34.9°

weather

dewpoint 68 %

mây đen u ám

5:00 pm

29.4° / 33.8°

weather

dewpoint 75 %

mưa nhẹ

6:00 pm

27.3° / 31.2°

weather

dewpoint 79 %

mây đen u ám

7:00 pm

27.9° / 30.1°

weather

dewpoint 81 %

mây đen u ám

8:00 pm

28° / 29.4°

weather

dewpoint 82 %

mây rải rác

9:00 pm

27.7° / 27.1°

weather

dewpoint 82 %

mây cụm

10:00 pm

26.7° / 26.4°

weather

dewpoint 82 %

mây cụm

11:00 pm

26.1° / 27.9°

weather

dewpoint 82 %

mây đen u ám

12:00 am

25.1° / 26.4°

weather

dewpoint 82 %

mây đen u ám

1:00 am

26.9° / 26.5°

weather

dewpoint 81 %

mây đen u ám

2:00 am

26.1° / 27.8°

weather

dewpoint 80 %

mây đen u ám

3:00 am

26.9° / 26.6°

weather

dewpoint 80 %

mây đen u ám

4:00 am

26° / 26.2°

weather

dewpoint 82 %

mây đen u ám

5:00 am

25.2° / 26.4°

weather

dewpoint 83 %

mây đen u ám

6:00 am

25.7° / 26°

weather

dewpoint 82 %

mây đen u ám

7:00 am

27° / 29°

weather

dewpoint 78 %

mây đen u ám

8:00 am

28° / 32°

weather

dewpoint 70 %

mây đen u ám

9:00 am

30.5° / 33.3°

weather

dewpoint 64 %

mây đen u ám

10:00 am

31.3° / 34.1°

weather

dewpoint 61 %

mây đen u ám

11:00 am

31.1° / 35.9°

weather

dewpoint 62 %

mây đen u ám

12:00 pm

30.8° / 34.9°

weather

dewpoint 63 %

mây đen u ám

1:00 pm

29° / 33.1°

weather

dewpoint 68 %

mây đen u ám

2:00 pm

29.6° / 34°

weather

dewpoint 68 %

mây đen u ám

3:00 pm

30.1° / 34.8°

weather

dewpoint 67 %

mây đen u ám

4:00 pm

30° / 33.3°

weather

dewpoint 72 %

mây đen u ám

5:00 pm

28.8° / 32.7°

weather

dewpoint 76 %

mây đen u ám

6:00 pm

28.9° / 32.7°

weather

dewpoint 77 %

mây đen u ám

7:00 pm

28.1° / 32°

weather

dewpoint 79 %

mây đen u ám

8:00 pm

27.9° / 30.9°

weather

dewpoint 81 %

mây cụm

9:00 pm

27.4° / 30.9°

weather

dewpoint 80 %

mây cụm

10:00 pm

27.9° / 29.4°

weather

dewpoint 80 %

mây cụm

11:00 pm

27.2° / 28°

weather

dewpoint 80 %

mây cụm

12:00 am

26.9° / 26.8°

weather

dewpoint 80 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Biển Hòn Thị - Khánh Hòa những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

pressure
Áp suất

1004 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
2.83 km/h
dewpoint
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

pressure
Áp suất

1004 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
2.91 km/h
dewpoint
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

pressure
Áp suất

1004 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
2.41 km/h
dewpoint
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/30°

pressure
Áp suất

1005 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
2.72 km/h
dewpoint
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

24°/29°

pressure
Áp suất

1006 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
3.21 km/h
dewpoint
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/30°

pressure
Áp suất

1005 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
3.22 km/h
dewpoint
Độ ẩm

73%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Biển Hòn Thị - Khánh Hòa trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Biển Hòn Thị - Khánh Hòa những ngày tới

Lượng mưa Biển Hòn Thị - Khánh Hòa những ngày tới

Chất lượng không khí

Tốt

Chất lượng không khí đạt tiêu chuẩn, và ô nhiễm không khí coi như không hoặc gây rất ít nguy hiểm

CO

273.71

NH3

2.56

NO

0

NO2

1.59

O3

10.28

PM10

1.82

PM2.5

1.38

SO2

0.45

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Biển Hòn Thị