Thời tiết Biển Ninh Vân - Khánh Hòa

mưa cường độ nặng

30.3°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 34°
Nhiệt độ tại Biển Ninh Vân - Khánh Hòa
Thấp/Cao

25.9°

/

31°

Độ ẩm tại Biển Ninh Vân - Khánh Hòa
Độ ẩm

64.1%

Tầm nhìn tại Biển Ninh Vân - Khánh Hòa
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Biển Ninh Vân - Khánh Hòa
Gió

1.16 km/h

Điểm ngưng tại Biển Ninh Vân - Khánh Hòa
Điểm ngưng

22.5°

Tia UV tại Biển Ninh Vân - Khánh Hòa
UV

5.79

Nhiệt độ Biển Ninh Vân - Khánh Hòa

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Biển Ninh Vân - Khánh Hòa
29.2° / 34.3°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Biển Ninh Vân - Khánh Hòa
25.2° / 26.8°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Biển Ninh Vân - Khánh Hòa
26° / 28°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Biển Ninh Vân - Khánh Hòa
29.5° / 34.6°

Thời tiết Biển Ninh Vân - Khánh Hòa theo giờ

10:00 am

30.2° / 35°

weather

dewpoint 65 %

mây đen u ám

11:00 am

31° / 34.7°

weather

dewpoint 64 %

mưa cường độ nặng

12:00 pm

30.9° / 34.1°

weather

dewpoint 63 %

mưa nhẹ

1:00 pm

31.2° / 35.8°

weather

dewpoint 63 %

mưa nhẹ

2:00 pm

30.8° / 35.7°

weather

dewpoint 67 %

mây đen u ám

3:00 pm

30.1° / 34.7°

weather

dewpoint 72 %

mưa nhẹ

4:00 pm

30.4° / 36°

weather

dewpoint 70 %

mây đen u ám

5:00 pm

30° / 34.5°

weather

dewpoint 75 %

mây đen u ám

6:00 pm

29° / 33.2°

weather

dewpoint 78 %

mây đen u ám

7:00 pm

28.1° / 31.5°

weather

dewpoint 79 %

mây đen u ám

8:00 pm

27.3° / 30.2°

weather

dewpoint 79 %

mây đen u ám

9:00 pm

27.8° / 29.4°

weather

dewpoint 80 %

mây đen u ám

10:00 pm

27.1° / 27.3°

weather

dewpoint 81 %

mây đen u ám

11:00 pm

26.6° / 26.9°

weather

dewpoint 81 %

mây đen u ám

12:00 am

26.2° / 26.6°

weather

dewpoint 79 %

mây đen u ám

1:00 am

26.3° / 26.8°

weather

dewpoint 79 %

mây đen u ám

2:00 am

26.4° / 26.4°

weather

dewpoint 79 %

mây đen u ám

3:00 am

26.9° / 26.2°

weather

dewpoint 78 %

mây đen u ám

4:00 am

26.3° / 26.2°

weather

dewpoint 78 %

mây đen u ám

5:00 am

26.1° / 26.9°

weather

dewpoint 79 %

mây đen u ám

6:00 am

26° / 26.1°

weather

dewpoint 79 %

mây đen u ám

7:00 am

27.4° / 30.7°

weather

dewpoint 75 %

mây đen u ám

8:00 am

29.8° / 32.3°

weather

dewpoint 68 %

mây đen u ám

9:00 am

31.6° / 34.3°

weather

dewpoint 61 %

mây đen u ám

10:00 am

32.5° / 36.9°

weather

dewpoint 57 %

mây đen u ám

11:00 am

33° / 37.5°

weather

dewpoint 57 %

mây đen u ám

12:00 pm

32.3° / 37.7°

weather

dewpoint 59 %

mây đen u ám

1:00 pm

31.6° / 36.4°

weather

dewpoint 67 %

mây đen u ám

2:00 pm

30.9° / 36.3°

weather

dewpoint 71 %

mây đen u ám

3:00 pm

30.2° / 36.6°

weather

dewpoint 72 %

mây đen u ám

4:00 pm

31° / 38°

weather

dewpoint 67 %

mây đen u ám

5:00 pm

31.9° / 37°

weather

dewpoint 69 %

mây cụm

6:00 pm

29.8° / 34.9°

weather

dewpoint 75 %

mây cụm

7:00 pm

29.8° / 33.6°

weather

dewpoint 74 %

mây cụm

8:00 pm

28.5° / 32.3°

weather

dewpoint 75 %

mây đen u ám

9:00 pm

28.2° / 32°

weather

dewpoint 76 %

mây đen u ám

10:00 pm

27.7° / 30.5°

weather

dewpoint 77 %

mây đen u ám

11:00 pm

27.9° / 30°

weather

dewpoint 77 %

mây đen u ám

12:00 am

27.8° / 29.1°

weather

dewpoint 76 %

mây đen u ám

1:00 am

26.9° / 26.5°

weather

dewpoint 75 %

mây đen u ám

2:00 am

26.2° / 26.4°

weather

dewpoint 74 %

mây đen u ám

3:00 am

27° / 26.7°

weather

dewpoint 74 %

mây đen u ám

4:00 am

26.6° / 26.5°

weather

dewpoint 73 %

mây đen u ám

5:00 am

26.9° / 26.6°

weather

dewpoint 74 %

mây đen u ám

6:00 am

26.3° / 26°

weather

dewpoint 75 %

mây đen u ám

7:00 am

27.5° / 29.5°

weather

dewpoint 74 %

mây đen u ám

8:00 am

28.3° / 31.9°

weather

dewpoint 71 %

mây đen u ám

9:00 am

29.3° / 32.3°

weather

dewpoint 67 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Biển Ninh Vân - Khánh Hòa những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

pressure
Áp suất

1006 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
3.17 km/h
dewpoint
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/31°

pressure
Áp suất

1006 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
3.9 km/h
dewpoint
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/31°

pressure
Áp suất

1005 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
4.05 km/h
dewpoint
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/33°

pressure
Áp suất

1004 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
3 km/h
dewpoint
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

32°/28°

temperature
Sáng/tối

26°/33°

pressure
Áp suất

1002 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
2.58 km/h
dewpoint
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

32°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/33°

pressure
Áp suất

1003 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
2.7 km/h
dewpoint
Độ ẩm

57%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Biển Ninh Vân - Khánh Hòa trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Biển Ninh Vân - Khánh Hòa những ngày tới

Lượng mưa Biển Ninh Vân - Khánh Hòa những ngày tới

Chất lượng không khí

Tốt

Chất lượng không khí đạt tiêu chuẩn, và ô nhiễm không khí coi như không hoặc gây rất ít nguy hiểm

CO

330.95

NH3

2.65

NO

0.64

NO2

2.48

O3

9.39

PM10

3.65

PM2.5

2.63

SO2

1.11

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Biển Ninh Vân