Thời tiết Biển Hòn Tằm - Khánh Hòa

mây đen u ám

28.7°

mây đen u ám

Cảm giác như 32°
Nhiệt độ tại Biển Hòn Tằm - Khánh Hòa
Thấp/Cao

26.3°

/

33.2°

Độ ẩm tại Biển Hòn Tằm - Khánh Hòa
Độ ẩm

80.7%

Tầm nhìn tại Biển Hòn Tằm - Khánh Hòa
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Biển Hòn Tằm - Khánh Hòa
Gió

3.08 km/h

Điểm ngưng tại Biển Hòn Tằm - Khánh Hòa
Điểm ngưng

24.3°

Tia UV tại Biển Hòn Tằm - Khánh Hòa
UV

0

Nhiệt độ Biển Hòn Tằm - Khánh Hòa

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Biển Hòn Tằm - Khánh Hòa
32.8° / 39°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Biển Hòn Tằm - Khánh Hòa
27° / 30.2°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Biển Hòn Tằm - Khánh Hòa
28° / 30.3°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Biển Hòn Tằm - Khánh Hòa
30.5° / 37.3°

Thời tiết Biển Hòn Tằm - Khánh Hòa theo giờ

3:00 am

28.9° / 32°

weather

dewpoint 80 %

mây đen u ám

4:00 am

28.1° / 31.1°

weather

dewpoint 79 %

mây đen u ám

5:00 am

27.1° / 30.1°

weather

dewpoint 79 %

mây đen u ám

6:00 am

27.8° / 30°

weather

dewpoint 79 %

mây đen u ám

7:00 am

28.4° / 31.6°

weather

dewpoint 76 %

mây đen u ám

8:00 am

29.7° / 33.9°

weather

dewpoint 70 %

mây đen u ám

9:00 am

30.9° / 35.4°

weather

dewpoint 65 %

mây đen u ám

10:00 am

31.9° / 36.9°

weather

dewpoint 61 %

mây đen u ám

11:00 am

33.7° / 38.3°

weather

dewpoint 57 %

mây đen u ám

12:00 pm

33° / 38.9°

weather

dewpoint 57 %

mây đen u ám

1:00 pm

33.1° / 39°

weather

dewpoint 61 %

mây đen u ám

2:00 pm

32° / 39.4°

weather

dewpoint 65 %

mây cụm

3:00 pm

32.4° / 39.3°

weather

dewpoint 67 %

mây đen u ám

4:00 pm

31.3° / 38.6°

weather

dewpoint 72 %

mây đen u ám

5:00 pm

30.4° / 37°

weather

dewpoint 75 %

mây đen u ám

6:00 pm

30.7° / 36°

weather

dewpoint 75 %

mây đen u ám

7:00 pm

29.6° / 34.6°

weather

dewpoint 74 %

mây đen u ám

8:00 pm

29° / 33.6°

weather

dewpoint 76 %

mây đen u ám

9:00 pm

28.2° / 32.2°

weather

dewpoint 77 %

mây cụm

10:00 pm

28.3° / 31.1°

weather

dewpoint 76 %

mây cụm

11:00 pm

27.3° / 30.9°

weather

dewpoint 75 %

mây cụm

12:00 am

27° / 29°

weather

dewpoint 75 %

mây đen u ám

1:00 am

27° / 26.5°

weather

dewpoint 75 %

mây đen u ám

2:00 am

27° / 26.3°

weather

dewpoint 75 %

mây đen u ám

3:00 am

26.4° / 26.6°

weather

dewpoint 74 %

mây đen u ám

4:00 am

26.4° / 26.8°

weather

dewpoint 75 %

mây đen u ám

5:00 am

27° / 26.1°

weather

dewpoint 74 %

mây đen u ám

6:00 am

26.9° / 26.7°

weather

dewpoint 75 %

mây đen u ám

7:00 am

28° / 29°

weather

dewpoint 73 %

mây đen u ám

8:00 am

30° / 33°

weather

dewpoint 66 %

mây đen u ám

9:00 am

30.8° / 33.3°

weather

dewpoint 62 %

mây đen u ám

10:00 am

31.1° / 35.4°

weather

dewpoint 59 %

mây đen u ám

11:00 am

31° / 36°

weather

dewpoint 58 %

mây đen u ám

12:00 pm

32.9° / 36°

weather

dewpoint 57 %

mây đen u ám

1:00 pm

33° / 37.5°

weather

dewpoint 56 %

mây đen u ám

2:00 pm

32° / 37.3°

weather

dewpoint 58 %

mây đen u ám

3:00 pm

32.8° / 38.8°

weather

dewpoint 61 %

mây đen u ám

4:00 pm

33° / 39°

weather

dewpoint 59 %

mây đen u ám

5:00 pm

32.8° / 38.4°

weather

dewpoint 65 %

mây đen u ám

6:00 pm

30.5° / 34.8°

weather

dewpoint 70 %

mây đen u ám

7:00 pm

30° / 33.1°

weather

dewpoint 71 %

mây đen u ám

8:00 pm

29.5° / 32.3°

weather

dewpoint 72 %

mây đen u ám

9:00 pm

28.9° / 32°

weather

dewpoint 71 %

mây đen u ám

10:00 pm

27.6° / 30.5°

weather

dewpoint 72 %

mây đen u ám

11:00 pm

27.6° / 29.5°

weather

dewpoint 72 %

mây đen u ám

12:00 am

27.4° / 27.2°

weather

dewpoint 72 %

mây đen u ám

1:00 am

26.8° / 26.8°

weather

dewpoint 73 %

mây đen u ám

2:00 am

26.8° / 26.3°

weather

dewpoint 72 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Biển Hòn Tằm - Khánh Hòa những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

pressure
Áp suất

1006 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
4.28 km/h
dewpoint
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/32°

pressure
Áp suất

1005 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
3.22 km/h
dewpoint
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

pressure
Áp suất

1004 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
3.51 km/h
dewpoint
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

31°/29°

temperature
Sáng/tối

27°/33°

pressure
Áp suất

1002 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
2.65 km/h
dewpoint
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

32°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/33°

pressure
Áp suất

1003 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
1.97 km/h
dewpoint
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

32°/29°

temperature
Sáng/tối

27°/32°

pressure
Áp suất

1005 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
2.52 km/h
dewpoint
Độ ẩm

56%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Biển Hòn Tằm - Khánh Hòa trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Biển Hòn Tằm - Khánh Hòa những ngày tới

Lượng mưa Biển Hòn Tằm - Khánh Hòa những ngày tới

Chất lượng không khí

Tốt

Chất lượng không khí đạt tiêu chuẩn, và ô nhiễm không khí coi như không hoặc gây rất ít nguy hiểm

CO

330.45

NH3

2.65

NO

0.94

NO2

2.28

O3

10.19

PM10

2.85

PM2.5

2.13

SO2

0.31

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Biển Hòn Tằm