Thời tiết Biển Thanh Bình - Đà Nẵng

mưa vừa

27.4°

mưa vừa

Cảm giác như 31°
Nhiệt độ tại Biển Thanh Bình - Đà Nẵng
Thấp/Cao

25°

/

29°

Độ ẩm tại Biển Thanh Bình - Đà Nẵng
Độ ẩm

94%

Tầm nhìn tại Biển Thanh Bình - Đà Nẵng
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Biển Thanh Bình - Đà Nẵng
Gió

1.03 km/h

Điểm ngưng tại Biển Thanh Bình - Đà Nẵng
Điểm ngưng

26.5°

Tia UV tại Biển Thanh Bình - Đà Nẵng
UV

12.73

Nhiệt độ Biển Thanh Bình - Đà Nẵng

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Biển Thanh Bình - Đà Nẵng
27.1° / 33.2°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Biển Thanh Bình - Đà Nẵng
27° / 30.4°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Biển Thanh Bình - Đà Nẵng
26.5° / 26.1°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Biển Thanh Bình - Đà Nẵng
29.6° / 34.7°

Thời tiết Biển Thanh Bình - Đà Nẵng theo giờ

11:00 am

28.1° / 33.7°

weather

dewpoint 88 %

mây cụm

12:00 pm

28° / 31.6°

weather

dewpoint 94 %

mưa vừa

1:00 pm

27.8° / 32.1°

weather

dewpoint 91 %

mưa vừa

2:00 pm

28.7° / 33.8°

weather

dewpoint 89 %

mưa vừa

3:00 pm

28.3° / 34.7°

weather

dewpoint 86 %

mưa vừa

4:00 pm

29.5° / 35.4°

weather

dewpoint 84 %

mưa nhẹ

5:00 pm

29.6° / 34.3°

weather

dewpoint 82 %

mưa vừa

6:00 pm

28.3° / 33.7°

weather

dewpoint 81 %

mưa vừa

7:00 pm

28.4° / 34°

weather

dewpoint 82 %

mưa nhẹ

8:00 pm

29° / 33°

weather

dewpoint 83 %

mây đen u ám

9:00 pm

27.6° / 31.4°

weather

dewpoint 84 %

mây đen u ám

10:00 pm

27.7° / 32°

weather

dewpoint 85 %

mây đen u ám

11:00 pm

27.6° / 30.8°

weather

dewpoint 86 %

mưa nhẹ

12:00 am

26.8° / 26.8°

weather

dewpoint 85 %

mây đen u ám

1:00 am

26.3° / 26°

weather

dewpoint 84 %

mây đen u ám

2:00 am

26.2° / 26.2°

weather

dewpoint 84 %

mây đen u ám

3:00 am

26.9° / 26.7°

weather

dewpoint 83 %

mây đen u ám

4:00 am

26.5° / 26.3°

weather

dewpoint 83 %

mây đen u ám

5:00 am

26° / 26.1°

weather

dewpoint 82 %

mây đen u ám

6:00 am

26.9° / 26.1°

weather

dewpoint 82 %

mây đen u ám

7:00 am

27.6° / 30.9°

weather

dewpoint 80 %

mây đen u ám

8:00 am

28.9° / 32.2°

weather

dewpoint 75 %

mây đen u ám

9:00 am

29° / 34.4°

weather

dewpoint 70 %

mây đen u ám

10:00 am

30.3° / 35.8°

weather

dewpoint 67 %

mây đen u ám

11:00 am

31° / 37.7°

weather

dewpoint 66 %

mây đen u ám

12:00 pm

31.7° / 37.1°

weather

dewpoint 67 %

mây đen u ám

1:00 pm

31.1° / 37°

weather

dewpoint 68 %

mây đen u ám

2:00 pm

30.6° / 36.3°

weather

dewpoint 71 %

mây đen u ám

3:00 pm

31° / 35.1°

weather

dewpoint 72 %

mây đen u ám

4:00 pm

30.7° / 36.7°

weather

dewpoint 72 %

mây đen u ám

5:00 pm

30.8° / 35.9°

weather

dewpoint 76 %

mưa nhẹ

6:00 pm

29.5° / 34.3°

weather

dewpoint 77 %

mây đen u ám

7:00 pm

29.6° / 34.3°

weather

dewpoint 78 %

mây đen u ám

8:00 pm

29.6° / 33.6°

weather

dewpoint 76 %

mây đen u ám

9:00 pm

28.9° / 32.8°

weather

dewpoint 77 %

mây đen u ám

10:00 pm

28.3° / 32.6°

weather

dewpoint 77 %

mây đen u ám

11:00 pm

28.7° / 31.7°

weather

dewpoint 77 %

mây đen u ám

12:00 am

28.7° / 31.9°

weather

dewpoint 75 %

mây đen u ám

1:00 am

28.2° / 31.9°

weather

dewpoint 74 %

mây đen u ám

2:00 am

28.1° / 31°

weather

dewpoint 74 %

mây đen u ám

3:00 am

28.7° / 31.8°

weather

dewpoint 74 %

mây đen u ám

4:00 am

28.6° / 31.8°

weather

dewpoint 74 %

mây đen u ám

5:00 am

28.1° / 32°

weather

dewpoint 73 %

mây đen u ám

6:00 am

28.4° / 31.6°

weather

dewpoint 74 %

mây đen u ám

7:00 am

28.7° / 31.4°

weather

dewpoint 76 %

mây đen u ám

8:00 am

28.6° / 32.4°

weather

dewpoint 77 %

mây đen u ám

9:00 am

29.5° / 34.4°

weather

dewpoint 74 %

mây đen u ám

10:00 am

31.5° / 36.4°

weather

dewpoint 66 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Biển Thanh Bình - Đà Nẵng những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

28°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

pressure
Áp suất

1003 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
5.16 km/h
dewpoint
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

31°/28°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

pressure
Áp suất

1003 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
4.57 km/h
dewpoint
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

31°/29°

temperature
Sáng/tối

28°/30°

pressure
Áp suất

1002 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
4.52 km/h
dewpoint
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

28°/29°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

pressure
Áp suất

1001 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
5.3 km/h
dewpoint
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

29°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/30°

pressure
Áp suất

999 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
4.81 km/h
dewpoint
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

30°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/32°

pressure
Áp suất

999 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
5.67 km/h
dewpoint
Độ ẩm

66%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Biển Thanh Bình - Đà Nẵng trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Biển Thanh Bình - Đà Nẵng những ngày tới

Lượng mưa Biển Thanh Bình - Đà Nẵng những ngày tới

Chất lượng không khí

Tốt

Chất lượng không khí đạt tiêu chuẩn, và ô nhiễm không khí coi như không hoặc gây rất ít nguy hiểm

CO

337.22

NH3

3.05

NO

1.25

NO2

4.8

O3

5.71

PM10

6.44

PM2.5

4.12

SO2

0.63

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Biển Thanh Bình