Thời tiết Biển Hải Vân - Đà Nẵng

mây thưa

34.4°

mây thưa

Cảm giác như 41°
Nhiệt độ tại Biển Hải Vân - Đà Nẵng
Thấp/Cao

26.7°

/

34.3°

Độ ẩm tại Biển Hải Vân - Đà Nẵng
Độ ẩm

59.8%

Tầm nhìn tại Biển Hải Vân - Đà Nẵng
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Biển Hải Vân - Đà Nẵng
Gió

3.6 km/h

Điểm ngưng tại Biển Hải Vân - Đà Nẵng
Điểm ngưng

25.8°

Tia UV tại Biển Hải Vân - Đà Nẵng
UV

8.05

Nhiệt độ Biển Hải Vân - Đà Nẵng

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Biển Hải Vân - Đà Nẵng
32.6° / 39.2°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Biển Hải Vân - Đà Nẵng
27.2° / 33.8°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Biển Hải Vân - Đà Nẵng
27.9° / 30.4°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Biển Hải Vân - Đà Nẵng
32.2° / 39.7°

Thời tiết Biển Hải Vân - Đà Nẵng theo giờ

1:00 pm

34.6° / 42°

weather

dewpoint 61 %

mây rải rác

2:00 pm

34.1° / 41.8°

weather

dewpoint 59 %

mây thưa

3:00 pm

34.2° / 41.6°

weather

dewpoint 61 %

mây rải rác

4:00 pm

33.7° / 40°

weather

dewpoint 64 %

mây rải rác

5:00 pm

32.2° / 40°

weather

dewpoint 68 %

mưa nhẹ

6:00 pm

31.9° / 38°

weather

dewpoint 75 %

mưa nhẹ

7:00 pm

30° / 36.3°

weather

dewpoint 81 %

mây rải rác

8:00 pm

30° / 35.3°

weather

dewpoint 82 %

mưa nhẹ

9:00 pm

29.4° / 35°

weather

dewpoint 82 %

mây đen u ám

10:00 pm

28.7° / 34.6°

weather

dewpoint 83 %

mây đen u ám

11:00 pm

28.8° / 33.3°

weather

dewpoint 84 %

mây đen u ám

12:00 am

28.3° / 32.8°

weather

dewpoint 85 %

mây đen u ám

1:00 am

27.4° / 31.9°

weather

dewpoint 85 %

mây đen u ám

2:00 am

27° / 31.6°

weather

dewpoint 86 %

mây rải rác

3:00 am

27.4° / 30.3°

weather

dewpoint 86 %

mây cụm

4:00 am

27.2° / 30.2°

weather

dewpoint 86 %

mây cụm

5:00 am

27.2° / 27.7°

weather

dewpoint 86 %

mây cụm

6:00 am

27.7° / 30.7°

weather

dewpoint 83 %

mây cụm

7:00 am

28.5° / 33.5°

weather

dewpoint 76 %

mây cụm

8:00 am

30.9° / 34.8°

weather

dewpoint 69 %

mây đen u ám

9:00 am

31.9° / 37°

weather

dewpoint 64 %

mây đen u ám

10:00 am

32.5° / 37°

weather

dewpoint 64 %

mây đen u ám

11:00 am

31.7° / 37.3°

weather

dewpoint 65 %

mây đen u ám

12:00 pm

31.2° / 38°

weather

dewpoint 66 %

mưa nhẹ

1:00 pm

31.6° / 37.2°

weather

dewpoint 67 %

mưa nhẹ

2:00 pm

31.6° / 37.4°

weather

dewpoint 68 %

mưa nhẹ

3:00 pm

31.3° / 39°

weather

dewpoint 68 %

mưa nhẹ

4:00 pm

31.8° / 37.4°

weather

dewpoint 70 %

mây cụm

5:00 pm

31.7° / 37°

weather

dewpoint 73 %

mây cụm

6:00 pm

30.1° / 36.1°

weather

dewpoint 76 %

mưa nhẹ

7:00 pm

29.1° / 34°

weather

dewpoint 82 %

mưa vừa

8:00 pm

28.9° / 33.6°

weather

dewpoint 84 %

mưa nhẹ

9:00 pm

28.2° / 33.3°

weather

dewpoint 86 %

mưa nhẹ

10:00 pm

28.9° / 33.4°

weather

dewpoint 85 %

mưa nhẹ

11:00 pm

28.5° / 33.7°

weather

dewpoint 85 %

mây đen u ám

12:00 am

28.9° / 32.3°

weather

dewpoint 86 %

mây đen u ám

1:00 am

27.4° / 32.5°

weather

dewpoint 87 %

mây đen u ám

2:00 am

27.6° / 31.2°

weather

dewpoint 87 %

mây đen u ám

3:00 am

27.8° / 30.8°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

4:00 am

27.4° / 30.6°

weather

dewpoint 88 %

mây đen u ám

5:00 am

27.6° / 27.1°

weather

dewpoint 87 %

mưa nhẹ

6:00 am

27.4° / 30°

weather

dewpoint 86 %

mưa nhẹ

7:00 am

28.7° / 32.1°

weather

dewpoint 84 %

mưa nhẹ

8:00 am

29.5° / 34.8°

weather

dewpoint 78 %

mây cụm

9:00 am

30.3° / 36°

weather

dewpoint 70 %

mây đen u ám

10:00 am

31.3° / 36.5°

weather

dewpoint 68 %

mưa nhẹ

11:00 am

31.3° / 37.7°

weather

dewpoint 66 %

mưa nhẹ

12:00 pm

32.2° / 39°

weather

dewpoint 65 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Biển Hải Vân - Đà Nẵng những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/32°

pressure
Áp suất

1003 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
5.44 km/h
dewpoint
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

31°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/31°

pressure
Áp suất

1003 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
4.68 km/h
dewpoint
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/26°

pressure
Áp suất

1002 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
4.69 km/h
dewpoint
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

26°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

pressure
Áp suất

1005 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
3.78 km/h
dewpoint
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

27°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

pressure
Áp suất

1006 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
3.69 km/h
dewpoint
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

pressure
Áp suất

1006 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
3.84 km/h
dewpoint
Độ ẩm

79%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Biển Hải Vân - Đà Nẵng trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Biển Hải Vân - Đà Nẵng những ngày tới

Lượng mưa Biển Hải Vân - Đà Nẵng những ngày tới

Chất lượng không khí

Khá

Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được. Tuy nhiên, một số chất gây ô nhiễm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của những người nhạy cảm với không khí bị ô nhiễm

CO

317.3

NH3

1.09

NO

0.65

NO2

1.26

O3

76.1

PM10

11.59

PM2.5

10.34

SO2

2.51

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Biển Hải Vân