Thời tiết Biển Mỹ Khê - Đà Nẵng - Đà Nẵng

mưa nhẹ

26.9°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°
Nhiệt độ tại Biển Mỹ Khê - Đà Nẵng - Đà Nẵng
Thấp/Cao

25.3°

/

32.5°

Độ ẩm tại Biển Mỹ Khê - Đà Nẵng - Đà Nẵng
Độ ẩm

85.5%

Tầm nhìn tại Biển Mỹ Khê - Đà Nẵng - Đà Nẵng
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Biển Mỹ Khê - Đà Nẵng - Đà Nẵng
Gió

2.58 km/h

Điểm ngưng tại Biển Mỹ Khê - Đà Nẵng - Đà Nẵng
Điểm ngưng

24.8°

Tia UV tại Biển Mỹ Khê - Đà Nẵng - Đà Nẵng
UV

0

Nhiệt độ Biển Mỹ Khê - Đà Nẵng - Đà Nẵng

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Biển Mỹ Khê - Đà Nẵng - Đà Nẵng
31.9° / 39°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Biển Mỹ Khê - Đà Nẵng - Đà Nẵng
26.6° / 31.6°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Biển Mỹ Khê - Đà Nẵng - Đà Nẵng
26.2° / 26.1°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Biển Mỹ Khê - Đà Nẵng - Đà Nẵng
30.3° / 37.2°

Thời tiết Biển Mỹ Khê - Đà Nẵng - Đà Nẵng theo giờ

1:00 am

26.7° / 26.5°

weather

dewpoint 86 %

mây đen u ám

2:00 am

26.8° / 26.8°

weather

dewpoint 85 %

mưa nhẹ

3:00 am

26.4° / 26.5°

weather

dewpoint 84 %

mưa nhẹ

4:00 am

26.2° / 26.7°

weather

dewpoint 84 %

mây đen u ám

5:00 am

26.3° / 27°

weather

dewpoint 83 %

mây đen u ám

6:00 am

27.7° / 27.8°

weather

dewpoint 82 %

mây đen u ám

7:00 am

28° / 31°

weather

dewpoint 80 %

mây đen u ám

8:00 am

29.5° / 33°

weather

dewpoint 75 %

mây đen u ám

9:00 am

30° / 35.3°

weather

dewpoint 71 %

mây đen u ám

10:00 am

31.3° / 37.9°

weather

dewpoint 68 %

mây đen u ám

11:00 am

32.4° / 38.1°

weather

dewpoint 65 %

mây đen u ám

12:00 pm

33° / 39.3°

weather

dewpoint 66 %

mây đen u ám

1:00 pm

31° / 38.2°

weather

dewpoint 68 %

mây đen u ám

2:00 pm

30.7° / 37.2°

weather

dewpoint 74 %

mưa nhẹ

3:00 pm

31.7° / 38.7°

weather

dewpoint 74 %

mưa nhẹ

4:00 pm

30.3° / 37.3°

weather

dewpoint 77 %

mưa nhẹ

5:00 pm

30.4° / 37.2°

weather

dewpoint 81 %

mưa nhẹ

6:00 pm

29° / 36°

weather

dewpoint 82 %

mưa nhẹ

7:00 pm

29.3° / 34.7°

weather

dewpoint 84 %

mưa nhẹ

8:00 pm

28.8° / 34.2°

weather

dewpoint 85 %

mưa nhẹ

9:00 pm

28.8° / 34.6°

weather

dewpoint 86 %

mưa nhẹ

10:00 pm

28.8° / 32.3°

weather

dewpoint 86 %

mây đen u ám

11:00 pm

27.3° / 31.2°

weather

dewpoint 86 %

mây đen u ám

12:00 am

27.8° / 30°

weather

dewpoint 86 %

mây đen u ám

1:00 am

27.9° / 30.3°

weather

dewpoint 85 %

mây đen u ám

2:00 am

27.9° / 30.9°

weather

dewpoint 84 %

mây đen u ám

3:00 am

27.9° / 30°

weather

dewpoint 83 %

mây đen u ám

4:00 am

28° / 31°

weather

dewpoint 82 %

mây đen u ám

5:00 am

27.8° / 30.8°

weather

dewpoint 81 %

mây đen u ám

6:00 am

27.4° / 30.6°

weather

dewpoint 81 %

mây đen u ám

7:00 am

28.4° / 31.8°

weather

dewpoint 81 %

mây đen u ám

8:00 am

28.6° / 33°

weather

dewpoint 79 %

mây đen u ám

9:00 am

29.8° / 35.7°

weather

dewpoint 75 %

mây đen u ám

10:00 am

31° / 36.8°

weather

dewpoint 72 %

mây đen u ám

11:00 am

31.6° / 37.6°

weather

dewpoint 70 %

mây đen u ám

12:00 pm

32° / 37.4°

weather

dewpoint 68 %

mây đen u ám

1:00 pm

32.6° / 38.2°

weather

dewpoint 66 %

mây đen u ám

2:00 pm

31.7° / 38.2°

weather

dewpoint 68 %

mây đen u ám

3:00 pm

31.7° / 37.7°

weather

dewpoint 69 %

mây đen u ám

4:00 pm

30.3° / 36.6°

weather

dewpoint 73 %

mây đen u ám

5:00 pm

30.1° / 35.3°

weather

dewpoint 74 %

mây đen u ám

6:00 pm

29.2° / 35.6°

weather

dewpoint 75 %

mây đen u ám

7:00 pm

30.6° / 35°

weather

dewpoint 71 %

mây đen u ám

8:00 pm

30.9° / 34.4°

weather

dewpoint 68 %

mây đen u ám

9:00 pm

29.7° / 34°

weather

dewpoint 69 %

mây đen u ám

10:00 pm

29.3° / 33.5°

weather

dewpoint 70 %

mây đen u ám

11:00 pm

29.9° / 32.6°

weather

dewpoint 70 %

mây đen u ám

12:00 am

29.5° / 32.6°

weather

dewpoint 70 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Biển Mỹ Khê - Đà Nẵng - Đà Nẵng những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

pressure
Áp suất

1003 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
4.55 km/h
dewpoint
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

31°/29°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

pressure
Áp suất

1002 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
4.38 km/h
dewpoint
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

30°/29°

temperature
Sáng/tối

29°/29°

pressure
Áp suất

1001 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
5.77 km/h
dewpoint
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

30°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/30°

pressure
Áp suất

999 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
4.5 km/h
dewpoint
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

31°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/31°

pressure
Áp suất

1000 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
5.72 km/h
dewpoint
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

31°/29°

temperature
Sáng/tối

28°/31°

pressure
Áp suất

1001 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
4.91 km/h
dewpoint
Độ ẩm

64%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Biển Mỹ Khê - Đà Nẵng - Đà Nẵng trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Biển Mỹ Khê - Đà Nẵng - Đà Nẵng những ngày tới

Lượng mưa Biển Mỹ Khê - Đà Nẵng - Đà Nẵng những ngày tới

Chất lượng không khí

Tốt

Chất lượng không khí đạt tiêu chuẩn, và ô nhiễm không khí coi như không hoặc gây rất ít nguy hiểm

CO

337.22

NH3

3.55

NO

1.25

NO2

4.6

O3

6.01

PM10

6.34

PM2.5

4.72

SO2

1.03

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Biển Mỹ Khê - Đà Nẵng