Thời tiết Biển Bãi Rạng - Đà Nẵng

mây thưa

35.7°

mây thưa

Cảm giác như 42°
Nhiệt độ tại Biển Bãi Rạng - Đà Nẵng
Thấp/Cao

27.2°

/

35.8°

Độ ẩm tại Biển Bãi Rạng - Đà Nẵng
Độ ẩm

59.3%

Tầm nhìn tại Biển Bãi Rạng - Đà Nẵng
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Biển Bãi Rạng - Đà Nẵng
Gió

3.6 km/h

Điểm ngưng tại Biển Bãi Rạng - Đà Nẵng
Điểm ngưng

26.6°

Tia UV tại Biển Bãi Rạng - Đà Nẵng
UV

4.79

Nhiệt độ Biển Bãi Rạng - Đà Nẵng

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Biển Bãi Rạng - Đà Nẵng
32.4° / 39.5°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Biển Bãi Rạng - Đà Nẵng
27.8° / 32.4°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Biển Bãi Rạng - Đà Nẵng
28.1° / 30.9°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Biển Bãi Rạng - Đà Nẵng
34.9° / 41.6°

Thời tiết Biển Bãi Rạng - Đà Nẵng theo giờ

2:00 pm

36° / 42.8°

weather

dewpoint 60 %

mây rải rác

3:00 pm

35.9° / 42.6°

weather

dewpoint 59 %

mây thưa

4:00 pm

34.5° / 41.7°

weather

dewpoint 62 %

mây rải rác

5:00 pm

34.8° / 41.2°

weather

dewpoint 65 %

mây rải rác

6:00 pm

32° / 39.6°

weather

dewpoint 71 %

mưa nhẹ

7:00 pm

31.5° / 38.3°

weather

dewpoint 77 %

mưa nhẹ

8:00 pm

29.7° / 36°

weather

dewpoint 82 %

mưa nhẹ

9:00 pm

30° / 34°

weather

dewpoint 83 %

mưa nhẹ

10:00 pm

28.8° / 33.1°

weather

dewpoint 82 %

mây đen u ám

11:00 pm

28.1° / 32.2°

weather

dewpoint 82 %

mây đen u ám

12:00 am

29° / 31.5°

weather

dewpoint 82 %

mây đen u ám

1:00 am

28.9° / 32°

weather

dewpoint 81 %

mây đen u ám

2:00 am

27° / 31.9°

weather

dewpoint 80 %

mây đen u ám

3:00 am

28.1° / 31°

weather

dewpoint 79 %

mây đen u ám

4:00 am

28.9° / 31.9°

weather

dewpoint 78 %

mây đen u ám

5:00 am

28° / 31.4°

weather

dewpoint 77 %

mây đen u ám

6:00 am

28.7° / 31.8°

weather

dewpoint 75 %

mây đen u ám

7:00 am

29.3° / 33.3°

weather

dewpoint 69 %

mây đen u ám

8:00 am

31.6° / 36.3°

weather

dewpoint 63 %

mây đen u ám

9:00 am

32.8° / 37°

weather

dewpoint 60 %

mây đen u ám

10:00 am

33.7° / 38.4°

weather

dewpoint 59 %

mây đen u ám

11:00 am

32.9° / 39°

weather

dewpoint 61 %

mây đen u ám

12:00 pm

32.1° / 39.8°

weather

dewpoint 65 %

mây đen u ám

1:00 pm

32.7° / 39.7°

weather

dewpoint 68 %

mây đen u ám

2:00 pm

32.2° / 39.1°

weather

dewpoint 68 %

mây cụm

3:00 pm

32.2° / 40°

weather

dewpoint 69 %

mây cụm

4:00 pm

31.8° / 38.1°

weather

dewpoint 72 %

mây đen u ám

5:00 pm

31.5° / 38.8°

weather

dewpoint 75 %

mưa nhẹ

6:00 pm

30.1° / 38°

weather

dewpoint 79 %

mưa nhẹ

7:00 pm

29.1° / 35.6°

weather

dewpoint 86 %

mưa nhẹ

8:00 pm

29° / 35.1°

weather

dewpoint 86 %

mưa nhẹ

9:00 pm

28.3° / 34.1°

weather

dewpoint 86 %

mưa nhẹ

10:00 pm

28.9° / 34.2°

weather

dewpoint 87 %

mây đen u ám

11:00 pm

28.6° / 32.3°

weather

dewpoint 87 %

mây đen u ám

12:00 am

27.3° / 31.5°

weather

dewpoint 87 %

mây đen u ám

1:00 am

27.3° / 31°

weather

dewpoint 87 %

mây cụm

2:00 am

27.4° / 30.7°

weather

dewpoint 86 %

mây rải rác

3:00 am

27.5° / 27.7°

weather

dewpoint 85 %

mây thưa

4:00 am

26.2° / 26.2°

weather

dewpoint 85 %

mây rải rác

5:00 am

26.3° / 26.3°

weather

dewpoint 85 %

mây rải rác

6:00 am

27.8° / 27.6°

weather

dewpoint 85 %

mây rải rác

7:00 am

28.8° / 31.8°

weather

dewpoint 80 %

mây rải rác

8:00 am

29.8° / 34.1°

weather

dewpoint 73 %

mây đen u ám

9:00 am

31.2° / 36.9°

weather

dewpoint 67 %

mây đen u ám

10:00 am

31.6° / 36.8°

weather

dewpoint 67 %

mưa nhẹ

11:00 am

31.2° / 36.4°

weather

dewpoint 67 %

mây đen u ám

12:00 pm

31.3° / 37.2°

weather

dewpoint 66 %

mây đen u ám

1:00 pm

32.7° / 39°

weather

dewpoint 65 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Biển Bãi Rạng - Đà Nẵng những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/34°

pressure
Áp suất

1003 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
5.75 km/h
dewpoint
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

32°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/31°

pressure
Áp suất

1003 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
6.15 km/h
dewpoint
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

31°/28°

temperature
Sáng/tối

26°/31°

pressure
Áp suất

1003 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
4.73 km/h
dewpoint
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

pressure
Áp suất

1003 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
4.41 km/h
dewpoint
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

28°/28°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

pressure
Áp suất

1004 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
3.93 km/h
dewpoint
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/26°

pressure
Áp suất

1003 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
3.63 km/h
dewpoint
Độ ẩm

74%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Biển Bãi Rạng - Đà Nẵng trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Biển Bãi Rạng - Đà Nẵng những ngày tới

Lượng mưa Biển Bãi Rạng - Đà Nẵng những ngày tới

Chất lượng không khí

Trung bình

Không tốt cho người nhạy cảm. Nhóm người nhạy cảm có thể chịu ảnh hưởng sức khỏe. Số đông không có nguy cơ bị tác động.

CO

481.35

NH3

2.46

NO

0.67

NO2

3.02

O3

112.58

PM10

18.77

PM2.5

14.35

SO2

2.36

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Biển Bãi Rạng