mây rải rác

35°

mây rải rác

Cảm giác như 42°
Nhiệt độ tại Hà Nội
Thấp/Cao

26°/

35°

Độ ẩm tại Hà Nội
Độ ẩm

52 %

Tầm nhìn tại Hà Nội
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Hà Nội
Gió

3.09 km/h

Điểm ngưng tại Hà Nội
Điểm ngưng

24 °

Tia UV tại Hà Nội
UV

0.92

Hiện tại
mưa vừa
Độ ẩm 67 %

mưa vừa

26° / 

35°

T4 17/07
mưa vừa
Độ ẩm 63 %

mưa vừa

26° / 

33°

T5 18/07
mưa vừa
Độ ẩm 70 %

mưa vừa

27° / 

31°

Thời tiết