bầu trời quang đãng

34°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 41°
Nhiệt độ tại Hà Nội
Thấp/Cao

28°/

37°

Độ ẩm tại Hà Nội
Độ ẩm

59 %

Tầm nhìn tại Hà Nội
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Hà Nội
Gió

2.06 km/h

Điểm ngưng tại Hà Nội
Điểm ngưng

25 °

Tia UV tại Hà Nội
UV

11.39

Hiện tại
mưa vừa
Độ ẩm 59 %

mưa vừa

28° / 

37°

T6 14/06
mưa nhẹ
Độ ẩm 68 %

mưa nhẹ

28° / 

33°

T7 15/06
mưa nhẹ
Độ ẩm 63 %

mưa nhẹ

27° / 

32°

Thời tiết