mây cụm

32°

mây cụm

Cảm giác như 39°
Nhiệt độ tại Hà Nội
Thấp/Cao

28°/

37°

Độ ẩm tại Hà Nội
Độ ẩm

79 %

Tầm nhìn tại Hà Nội
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Hà Nội
Gió

1.54 km/h

Điểm ngưng tại Hà Nội
Điểm ngưng

28 °

Tia UV tại Hà Nội
UV

2.13

Hiện tại
mưa vừa
Độ ẩm 75 %

mưa vừa

28° / 

37°

T2 17/06
mưa vừa
Độ ẩm 58 %

mưa vừa

28° / 

36°

T3 18/06
mưa nhẹ
Độ ẩm 59 %

mưa nhẹ

28° / 

36°

Thời tiết