Dự báo thời tiết Thị xã Hương Trà - Huế 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
36°

mưa nhẹ

Cảm giác như 43°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.2°/36.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  46.7%
 • Lượng mưa
  1.2 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  36.2°/26°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26°/32°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  2.66 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T7 15/06
mưa vừa
38°

mưa vừa

Cảm giác như 43°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24°/38.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  87.3%
 • Lượng mưa
  9.15 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  38.1°/24.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26°/27.2°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  3.41 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
CN 16/06
mưa vừa
36°

mưa vừa

Cảm giác như 41°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.1°/36.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  86.3%
 • Lượng mưa
  4 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  36.3°/25.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.2°/28.6°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  2.78 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 17/06
mưa nhẹ
35°

mưa nhẹ

Cảm giác như 39°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.6°/35.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  57.2%
 • Lượng mưa
  3.92 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  35.3°/25°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26°/32°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  2.06 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 18/06
mưa nhẹ
35°

mưa nhẹ

Cảm giác như 39°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.2°/36.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  67.4%
 • Lượng mưa
  3.7 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  35.1°/25.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.7°/32.1°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  2.37 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thị xã Hương Trà - Huế 5 ngày tới

Lượng mưa Thị xã Hương Trà - Huế 5 ngày tới

Thời tiết Thị xã Hương Trà

bầu trời quang đãng

36°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 43°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

26°

/

36°

Độ ẩm

56%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.63 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

11.28

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Thị xã Hương Trà