Dự báo thời tiết Thị xã Hương Trà - Huế 3 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
35°

mưa nhẹ

Cảm giác như 40°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.6°/35.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  67.3%
 • Lượng mưa
  0.5 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  35.9°/26.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.8°/33.3°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  2.54 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T7 22/06
mưa nhẹ
34°

mưa nhẹ

Cảm giác như 41°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25°/34.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  91.6%
 • Lượng mưa
  6.42 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  34.9°/25.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.9°/30.6°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  2.16 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
CN 23/06
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.6°/30.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  100%
 • Lượng mưa
  12.82 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.8°/25°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.4°/29.8°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  1.56 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thị xã Hương Trà - Huế 3 ngày tới

Lượng mưa Thị xã Hương Trà - Huế 3 ngày tới

Thời tiết Thị xã Hương Trà

mây thưa

35°

mây thưa

Cảm giác như 39°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

35°

Độ ẩm

49%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.6 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

6.78

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Thị xã Hương Trà