Dự báo thời tiết Thị xã Hương Trà - Huế 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

36°/28°

temperature
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.87 km/h
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

35°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.33 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

35°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.11 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.98 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.38 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.26 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

32°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.27 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

34°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.16 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

35°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.04 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

34°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.28 km/h
Độ ẩm

67%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thị xã Hương Trà - Huế 10 ngày tới

Lượng mưa Thị xã Hương Trà - Huế 10 ngày tới

Thời tiết Thị xã Hương Trà

bầu trời quang đãng

36°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 42°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

26°

/

37°

Độ ẩm

49%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

4.12 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

10.04

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Thị xã Hương Trà