Thời tiết Huyện Thanh Hà - Hải Dương theo giờ

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.7 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.87 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.84 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.7 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.15

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.2 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

9.505 km

UV

0.91

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.77 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

6.255 km

UV

2.31

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.79 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

9.569 km

UV

3.51

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.13 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.23

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.11 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.75

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.29 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.18

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.66 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.4

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.74 km/h
Độ ẩm

63%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.72

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.38 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.94

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.05 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.44

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
2.81 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.34

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.85 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.05

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.77 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.89 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.9 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.11 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.45 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.52 km/h
Độ ẩm

86%

T3 23/07
Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.82 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.78 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.33 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.23 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.6 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.05

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.77 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.41

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.31 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

8.034 km

UV

0.39

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.06 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

8.495 km

UV

1.59

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.39 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

7.202 km

UV

1.4

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.66 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

5.522 km

UV

2.5

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
4 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

8.387 km

UV

1.76

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
4.73 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

4.396 km

UV

0.61

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
4.55 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

8.751 km

UV

0.43

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
5.02 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.38

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
5.02 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.2

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.52 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

5.449 km

UV

0.12

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.53 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

8.099 km

UV

0.01

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.78 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

6.21 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
4.8 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

2.667 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
5.93 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

1.914 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
6.44 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

1.583 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
6.8 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

1.813 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
7.7 km/h
Độ ẩm

97%

T4 24/07
Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

1.857 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
7.99 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

2.548 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
8.44 km/h
Độ ẩm

97%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Thanh Hà - Hải Dương trong 12h tới

Thời tiết Huyện Thanh Hà

mưa vừa

28°

mưa vừa

Cảm giác như 33°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/6:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

27°

/

33°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.7 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Thanh Hà