Dự báo thời tiết Huyện Thanh Hà - Hải Dương 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
33°

mưa vừa

Cảm giác như 39°

 • temperature
  Thấp/Cao
  28.7°/34.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  87.2%
 • Lượng mưa
  2.72 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.6°/28.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  29.4°/31.7°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  6.06 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 15/07
mưa vừa
33°

mưa vừa

Cảm giác như 40°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.2°/33.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  97.9%
 • Lượng mưa
  17.04 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.7°/28.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.4°/30.7°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  3.04 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 16/07
mưa vừa
32°

mưa vừa

Cảm giác như 39°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.7°/32.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.8%
 • Lượng mưa
  32.5 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.3°/27.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.3°/30°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  5.47 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 17/07
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.8°/30°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99%
 • Lượng mưa
  22.39 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.4°/27°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.6°/27.4°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  4.33 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 18/07
mưa cường độ nặng
30°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.9°/30.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.8%
 • Lượng mưa
  82.09 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.2°/27°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.2°/27.7°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  3.98 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Thanh Hà - Hải Dương 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Thanh Hà - Hải Dương 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Thanh Hà

mây cụm

29°

mây cụm

Cảm giác như 35°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

28°

/

34°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.14 km/h

Điểm ngưng

26°

UV

0.2

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Thanh Hà