Dự báo thời tiết Huyện Thanh Hà - Hải Dương 3 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
34°

mưa vừa

Cảm giác như 41°

 • temperature
  Thấp/Cao
  29.4°/37.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  74.1%
 • Lượng mưa
  5.59 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  34.2°/30.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  29°/31.1°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  4.71 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 19/06
mưa vừa
35°

mưa vừa

Cảm giác như 42°

 • temperature
  Thấp/Cao
  28°/37.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  59.1%
 • Lượng mưa
  3.09 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  35.2°/29.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  28.3°/33.2°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  6.49 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 20/06
mây đen u ám
35°

mây đen u ám

Cảm giác như 42°

 • temperature
  Thấp/Cao
  28.8°/37.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  60.4%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  35.8°/30.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  28.8°/33.6°
 • pressure
  Áp suất
  1000 hPa
 • wind
  Gió
  6.25 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Thanh Hà - Hải Dương 3 ngày tới

Lượng mưa Huyện Thanh Hà - Hải Dương 3 ngày tới

Thời tiết Huyện Thanh Hà

mây đen u ám

31°

mây đen u ám

Cảm giác như 38°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

29°

/

37°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.69 km/h

Điểm ngưng

28°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Thanh Hà