Dự báo thời tiết Huyện Bình Xuyên - Vĩnh Phúc 5 ngày tới

Hiện tại
mưa cường độ nặng
33°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 40°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27.5°/34.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  69.1%
 • Lượng mưa
  26.83 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.9°/30°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.1°/33.3°
 • pressure
  Áp suất
  1000 hPa
 • wind
  Gió
  4.74 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T7 22/06
mưa nhẹ
33°

mưa nhẹ

Cảm giác như 40°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27.2°/35°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  92.2%
 • Lượng mưa
  6.54 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.1°/29°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.3°/32.9°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  4.41 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
CN 23/06
mưa vừa
33°

mưa vừa

Cảm giác như 40°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27.6°/35°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  92.7%
 • Lượng mưa
  4.84 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  34°/28.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.2°/32.8°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  2.76 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 24/06
mưa vừa
32°

mưa vừa

Cảm giác như 39°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27.2°/32.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.4%
 • Lượng mưa
  30.97 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.3°/27.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.1°/28.7°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  3.4 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 25/06
mưa vừa
27°

mưa vừa

Cảm giác như 31°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.7°/29.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  100%
 • Lượng mưa
  32.97 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27.8°/26.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.8°/26.1°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  2.34 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Bình Xuyên - Vĩnh Phúc 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Bình Xuyên - Vĩnh Phúc 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Bình Xuyên

mưa cường độ nặng

32°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 34°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

27°

/

34°

Độ ẩm

50%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.71 km/h

Điểm ngưng

20°

UV

5.23

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Bình Xuyên