Dự báo thời tiết Huyện Bình Xuyên - Vĩnh Phúc 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

35°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/31°

Áp suất

995 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.52 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

35°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/31°

Áp suất

996 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.52 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.97 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.75 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.57 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.95 km/h
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

33°/25°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.93 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.61 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.75 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.54 km/h
Độ ẩm

88%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Bình Xuyên - Vĩnh Phúc 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Bình Xuyên - Vĩnh Phúc 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Bình Xuyên

mưa vừa

27°

mưa vừa

Cảm giác như 28°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

25°

/

31°

Độ ẩm

58%

Áp suất

993 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.75 km/h

Điểm ngưng

18°

UV

9.07

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Bình Xuyên