Dự báo thời tiết Huyện Sơn Dương - Tuyên Quang 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 39°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.1°/34.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  85.7%
 • Lượng mưa
  7.26 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.7°/27°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.2°/28.3°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  1.27 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 23/07
mưa vừa
34°

mưa vừa

Cảm giác như 41°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.6°/35°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.1%
 • Lượng mưa
  8.68 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  34.7°/25.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.8°/28.7°
 • pressure
  Áp suất
  997 hPa
 • wind
  Gió
  1.64 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 24/07
mưa vừa
33°

mưa vừa

Cảm giác như 40°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.5°/35.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  95%
 • Lượng mưa
  7.39 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.1°/25.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26°/28.8°
 • pressure
  Áp suất
  995 hPa
 • wind
  Gió
  0.93 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 25/07
mưa nhẹ
39°

mưa nhẹ

Cảm giác như 45°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26°/39.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  69.3%
 • Lượng mưa
  1.09 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  39.4°/29°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.9°/30.7°
 • pressure
  Áp suất
  993 hPa
 • wind
  Gió
  1.19 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T6 26/07
mưa vừa
40°

mưa vừa

Cảm giác như 47°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.1°/40.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  97.1%
 • Lượng mưa
  12.43 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  40.6°/28°
 • temperature
  Sáng/Tối
  28°/30.4°
 • pressure
  Áp suất
  993 hPa
 • wind
  Gió
  1.61 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Sơn Dương - Tuyên Quang 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Sơn Dương - Tuyên Quang 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Sơn Dương

mưa nhẹ

29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

24°

/

34°

Độ ẩm

79%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.61 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

5.63

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Sơn Dương