Dự báo thời tiết Huyện Sơn Dương - Tuyên Quang 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

35°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

996 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.08 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

35°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/31°

Áp suất

996 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.08 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.07 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.4 km/h
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.4 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.58 km/h
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

33°/24°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.77 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

33°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
2.51 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

33°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.78 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1005 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.45 km/h
Độ ẩm

95%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Sơn Dương - Tuyên Quang 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Sơn Dương - Tuyên Quang 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Sơn Dương

mây cụm

35°

mây cụm

Cảm giác như 42°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

24°

/

37°

Độ ẩm

55%

Áp suất

992 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.34 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

5.94

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Sơn Dương