Hạn hán khủng khiếp đường giao thông ở Cà Mau sụt lún nứt toác

Theo báo cáo, các tuyến đường trọng điểm do tỉnh quản lý bị sụt lún tại 7 điểm với tổng chiều dài hơn 700m bị sụt lún. Trong đó tuyến bảo vệ kè biển Tây Cà Mau bị sạt lở 240 m và nguy cơ sụt lún, sạt lở 4.215 m.

Trên đường Tắc Thủ – Vàm Đá Bạc có 4 điểm sạt lở dài 95m. Đường Cô Xáng – Côi Nam – Đá Bạc bị sạt lở 3 điểm với chiều dài 105 m, chia cắt giao thông với trung tâm xã Khánh Bình Tây, Khánh Bình Tây Bắc và xã Trần Hợi. Trong ảnh: Đường nhựa ở huyện Trần Văn Thời bị sạt lở không thể lưu thông

Giao thông thủy bị tê liệt bởi kênh mương khô cạn, đường giao thông liên tục bị sạt lở tại 1.136 điểm, chia cắt giao thông cục bộ với tổng chiều dài 24.704m. Trong đó, huyện Trần Văn Thời có 1.109 điểm, tập trung ở các xã Khánh Hải, Khánh Hưng, Khánh Bình Đông.

Tại TP Cà Mau có 15 điểm sạt lở với chiều dài 754 m. Sập 11 điểm đoạn đường bê tông dài 363m; Đất bị sụt lún 4 điểm với tổng chiều dài 391 m. Tại huyện U Minh, 12 điểm trên tuyến đường giao thông nông thôn dài 620m bị sạt lở điều này là do Thời tiết Huyện U Minh – Cà Mau hạn hán kéo dài quá lâu.