Thời tiết Huyện Thạch Thành - Thanh Hóa theo giờ

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.3

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.06 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.25

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.9 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.33

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.85 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.79

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.87 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.6

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.15 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.24

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.01 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.11

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.61 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.48

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.02 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.3

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.43 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.54

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.44 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.09

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.5 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.43 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.75 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.75 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.95 km/h
Độ ẩm

90%

T3 23/07
Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.8 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

8.333 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.69 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

5.847 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.73 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.25 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

7.657 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.98 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.41 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.02

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.78 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.13

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.83 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.49

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.91 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.25

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.81 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.31

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.89 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.18

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.14 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.59

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.95 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.44

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.76 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

9.938 km

UV

2.33

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.69 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

9.735 km

UV

0.83

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.56 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.65

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.64 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.2

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.53 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

8.452 km

UV

0.03

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.5 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
4.26 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.82 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

3.577 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.85 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

4.432 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
6.57 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

3.468 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
6.16 km/h
Độ ẩm

96%

T4 24/07
Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

3.995 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
6.75 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

5.609 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
6.87 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

3.347 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
6.38 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

3.167 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
5.95 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

3.811 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
5.84 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

4.669 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
5.01 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

8.189 km

UV

0.01

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
5 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.09

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
5.51 km/h
Độ ẩm

96%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Thạch Thành - Thanh Hóa trong 12h tới

Thời tiết Huyện Thạch Thành

mưa cường độ nặng

28°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 33°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/6:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

26°

/

29°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.06 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

2.3

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Thạch Thành