Dự báo thời tiết Huyện Thạch Thành - Thanh Hóa 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
35°

mưa vừa

Cảm giác như 42°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.6°/36°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  43.9%
 • Lượng mưa
  4.23 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  35.5°/29.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.5°/34.9°
 • pressure
  Áp suất
  1000 hPa
 • wind
  Gió
  4.85 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T6 21/06
mưa nhẹ
36°

mưa nhẹ

Cảm giác như 43°

 • temperature
  Thấp/Cao
  28.1°/37.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  62.8%
 • Lượng mưa
  1.05 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  36.3°/30.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  28.4°/33.3°
 • pressure
  Áp suất
  1000 hPa
 • wind
  Gió
  5.43 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T7 22/06
mưa nhẹ
35°

mưa nhẹ

Cảm giác như 42°

 • temperature
  Thấp/Cao
  28.4°/35.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  66.9%
 • Lượng mưa
  1.79 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  35.5°/29°
 • temperature
  Sáng/Tối
  28.5°/32.2°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  5.82 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
CN 23/06
mưa nhẹ
33°

mưa nhẹ

Cảm giác như 39°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27.6°/34.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  90.7%
 • Lượng mưa
  3.59 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.7°/28.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  28°/32.3°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  4.64 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 24/06
mưa vừa
31°

mưa vừa

Cảm giác như 38°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.3°/32.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  91.8%
 • Lượng mưa
  19.78 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.3°/27.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.9°/32°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  3.77 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Thạch Thành - Thanh Hóa 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Thạch Thành - Thanh Hóa 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Thạch Thành

mây đen u ám

35°

mây đen u ám

Cảm giác như 42°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

26°

/

36°

Độ ẩm

55%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.81 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

4.43

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Thạch Thành