Thời tiết Huyện Nông Cống - Thanh Hóa theo giờ

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.4

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.16 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.99

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.24 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.53

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.36 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.94

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.36 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.27

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.32 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.05

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.5 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.55 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.33 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.3 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.29 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.3 km/h
Độ ẩm

91%

T3 25/06
Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.99 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.82 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.28 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.15 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.06 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.55 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.2

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.09 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.06

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.41 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.65 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.9

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.71 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.91

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.55 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.44

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.83 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.9

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.03 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.06

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.44 km/h
Độ ẩm

60%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.41

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.28 km/h
Độ ẩm

63%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.83

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
4.27 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.94

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.9 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.01

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.68 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.17

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.86 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.34 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

7.071 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.3 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.73 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.78 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.85 km/h
Độ ẩm

89%

T4 26/06
Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.48 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.92 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.66 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.37 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.81 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.32 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.13

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.08 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.97

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.16 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

6.651 km

UV

2.76

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.88 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.21

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.64 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.56

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.29 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.07

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.79 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.83

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.17 km/h
Độ ẩm

63%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Nông Cống - Thanh Hóa trong 12h tới

Thời tiết Huyện Nông Cống

mưa vừa

30°

mưa vừa

Cảm giác như 36°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/6:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

27°

/

30°

Độ ẩm

76%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.24 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

5.99

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Nông Cống