Dự báo thời tiết Huyện Nông Cống - Thanh Hóa 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
29°

mưa vừa

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.6°/30.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.4%
 • Lượng mưa
  20.06 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.4°/26.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25°/26.2°
 • pressure
  Áp suất
  997 hPa
 • wind
  Gió
  2.42 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 25/07
mưa vừa
27°

mưa vừa

Cảm giác như 31°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.9°/32.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  94.7%
 • Lượng mưa
  8.34 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27.9°/26.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.5°/28.6°
 • pressure
  Áp suất
  996 hPa
 • wind
  Gió
  3.26 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T6 26/07
mưa nhẹ
35°

mưa nhẹ

Cảm giác như 42°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.1°/35.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  51.2%
 • Lượng mưa
  1.21 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  35.8°/28.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.2°/31.1°
 • pressure
  Áp suất
  996 hPa
 • wind
  Gió
  3.38 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T7 27/07
mây rải rác
36°

mây rải rác

Cảm giác như 43°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27.4°/36.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  11%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  36.9°/29.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  28.3°/30.3°
 • pressure
  Áp suất
  998 hPa
 • wind
  Gió
  3.86 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
CN 28/07
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 39°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27.9°/32.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  93.3%
 • Lượng mưa
  6.49 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.8°/27.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  28.7°/28.6°
 • pressure
  Áp suất
  998 hPa
 • wind
  Gió
  2.55 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Nông Cống - Thanh Hóa 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Nông Cống - Thanh Hóa 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Nông Cống

mưa nhẹ

28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 33°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

25°

/

30°

Độ ẩm

81%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.15 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

9.03

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Nông Cống