Thời tiết Huyện Như Thanh - Thanh Hóa theo giờ

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.25

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.25 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.77

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.9 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.15

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.4 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.46 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.59 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.39 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.21 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.4 km/h
Độ ẩm

76%

T7 15/06
Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.77 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.54 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.39 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.16 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.36 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.2 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.15

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.7 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.58

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.8 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.77

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.48 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.19

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.61 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.85

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.75 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.12

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.15 km/h
Độ ẩm

61%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.22

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.56 km/h
Độ ẩm

58%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.82

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.2 km/h
Độ ẩm

56%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.13

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
3.53 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.54

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
3.9 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.69

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
4.43 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.32

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
3.97 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

4.914 km

UV

0.06

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
3.57 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
2.8 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

6.811 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
3.09 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
3.21 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
2.85 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
2.54 km/h
Độ ẩm

92%

CN 16/06
Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
2.13 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.92 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.82 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.6 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.52 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.3 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.05

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.9 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.34

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.12 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.33

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.33 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.72

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.28 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.39

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.16 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.48

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.79 km/h
Độ ẩm

60%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.22

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.62 km/h
Độ ẩm

57%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.47

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.44 km/h
Độ ẩm

61%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.59

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
3.8 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.11

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
3.81 km/h
Độ ẩm

74%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Như Thanh - Thanh Hóa trong 12h tới

Thời tiết Huyện Như Thanh

mây đen u ám

31°

mây đen u ám

Cảm giác như 38°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/6:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

28°

/

32°

Độ ẩm

70%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.25 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

2.25

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Như Thanh