Dự báo thời tiết Huyện Như Thanh - Thanh Hóa 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

32°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

995 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
5 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

32°/29°

temperature
Sáng/tối

28°/31°

Áp suất

997 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
5 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

32°/29°

temperature
Sáng/tối

28°/30°

Áp suất

1001 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
4.47 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

31°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/31°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
4.51 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

31°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
4.51 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

30°/28°

temperature
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.89 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

32°/28°

temperature
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.56 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

32°/29°

temperature
Sáng/tối

29°/30°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.53 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

32°/29°

temperature
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.49 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

31°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/31°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.63 km/h
Độ ẩm

77%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Như Thanh - Thanh Hóa 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Như Thanh - Thanh Hóa 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Như Thanh

mây cụm

32°

mây cụm

Cảm giác như 39°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

26°

/

33°

Độ ẩm

72%

Áp suất

993 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.5 km/h

Điểm ngưng

26°

UV

0.89

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Như Thanh