Thời tiết Huyện Đông Hưng - Thái Bình theo giờ

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.05

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.97 km/h
Độ ẩm

51%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.69

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.22 km/h
Độ ẩm

50%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.47

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.56 km/h
Độ ẩm

49%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.24

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.91 km/h
Độ ẩm

48%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.82

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.25 km/h
Độ ẩm

47%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.59

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2 km/h
Độ ẩm

46%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.72

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.66 km/h
Độ ẩm

49%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.59

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
5.48 km/h
Độ ẩm

61%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.13

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
5.17 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
4.64 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
5.14 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
5.8 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
6.02 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
5.77 km/h
Độ ẩm

71%

T6 14/06
Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
4.53 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.77 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.14 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.82 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.86 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.72 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.14

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.62 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.86

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.05 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.23

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.37 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.38

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.59 km/h
Độ ẩm

63%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.81

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.26 km/h
Độ ẩm

59%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.47

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.47 km/h
Độ ẩm

56%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.49

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.02 km/h
Độ ẩm

55%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.01

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.98 km/h
Độ ẩm

53%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.83

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.01 km/h
Độ ẩm

51%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.89

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.66 km/h
Độ ẩm

53%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.3

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.28 km/h
Độ ẩm

58%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.39

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.86 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.05

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.34 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.79 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.2 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.98 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.5 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.41 km/h
Độ ẩm

74%

T7 15/06
Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.06 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.36 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.56 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.47 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.28 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.45 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.11

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.56 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.79

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.8 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.54

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.15 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.44

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.3 km/h
Độ ẩm

69%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Đông Hưng - Thái Bình trong 12h tới

Thời tiết Huyện Đông Hưng

mây đen u ám

35°

mây đen u ám

Cảm giác như 42°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/6:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

28°

/

37°

Độ ẩm

50%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.22 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

11.69

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Đông Hưng