Dự báo thời tiết Huyện Đông Hưng - Thái Bình 7 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

35°/30°

temperature
Sáng/tối

29°/33°

Áp suất

1000 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
4.76 km/h
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

30°/28°

temperature
Sáng/tối

29°/32°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
3.44 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

32°/29°

temperature
Sáng/tối

26°/32°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
4.27 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

32°/30°

temperature
Sáng/tối

29°/34°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
5.74 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

33°/30°

temperature
Sáng/tối

29°/33°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
5.56 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

33°/30°

temperature
Sáng/tối

29°/32°

Áp suất

1000 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
5.95 km/h
Độ ẩm

63%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Đông Hưng - Thái Bình 7 ngày tới

Lượng mưa Huyện Đông Hưng - Thái Bình 7 ngày tới

Thời tiết Huyện Đông Hưng

mây đen u ám

35°

mây đen u ám

Cảm giác như 41°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

29°

/

35°

Độ ẩm

49%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.24 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

8.36

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Đông Hưng