Dự báo thời tiết Huyện Thuận Châu - Sơn La 7 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

26°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1004 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
0.96 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

31°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.47 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

Áp suất

1003 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.97 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.06 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
0.9 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1002 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

Gió
1.15 km/h
Độ ẩm

65%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Thuận Châu - Sơn La 7 ngày tới

Lượng mưa Huyện Thuận Châu - Sơn La 7 ngày tới

Thời tiết Huyện Thuận Châu

mây đen u ám

23°

mây đen u ám

Cảm giác như 24°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

23°

/

28°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.39 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Thuận Châu