Dự báo thời tiết Huyện Thuận Châu - Sơn La 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  21.5°/32.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.6%
 • Lượng mưa
  6.3 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.6°/23.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  21.2°/28°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  1.24 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 23/07
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.3°/30.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  93.7%
 • Lượng mưa
  6.79 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.8°/24.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.7°/25.1°
 • pressure
  Áp suất
  1000 hPa
 • wind
  Gió
  1.63 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 24/07
mưa nhẹ
25°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.1°/26.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.1%
 • Lượng mưa
  8.03 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  25.6°/23.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.1°/24.2°
 • pressure
  Áp suất
  999 hPa
 • wind
  Gió
  1.24 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 25/07
mưa vừa
28°

mưa vừa

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22°/28.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.2%
 • Lượng mưa
  19.65 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28°/23°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.6°/24°
 • pressure
  Áp suất
  996 hPa
 • wind
  Gió
  0.63 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T6 26/07
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22°/33.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  96.8%
 • Lượng mưa
  1.63 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.8°/24.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.6°/26.7°
 • pressure
  Áp suất
  997 hPa
 • wind
  Gió
  1.43 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Thuận Châu - Sơn La 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Thuận Châu - Sơn La 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Thuận Châu

mưa nhẹ

22°

mưa nhẹ

Cảm giác như 23°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

21°

/

32°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.4 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Thuận Châu