Dự báo thời tiết Huyện Ba Tơ - Quảng Ngãi 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
35°

mưa nhẹ

Cảm giác như 41°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.1°/36.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  33.8%
 • Lượng mưa
  1.8 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  36°/27.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26°/32.5°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  4.49 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T6 14/06
mưa nhẹ
38°

mưa nhẹ

Cảm giác như 44°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.5°/39°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  53.7%
 • Lượng mưa
  3.06 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  39°/24°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.1°/33.6°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  5.21 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T7 15/06
mưa vừa
37°

mưa vừa

Cảm giác như 42°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.8°/38°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  93.6%
 • Lượng mưa
  3.49 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  38°/25.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.3°/31.3°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  5.06 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
CN 16/06
mưa nhẹ
35°

mưa nhẹ

Cảm giác như 39°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.4°/37.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  39.3%
 • Lượng mưa
  0.84 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  35.9°/26.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25°/33.8°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  4.14 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 17/06
mưa nhẹ
34°

mưa nhẹ

Cảm giác như 39°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.8°/36.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  59.3%
 • Lượng mưa
  1 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  34.8°/27.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.3°/33.8°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  4.12 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Ba Tơ - Quảng Ngãi 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Ba Tơ - Quảng Ngãi 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Ba Tơ

mây cụm

35°

mây cụm

Cảm giác như 41°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

26°

/

36°

Độ ẩm

50%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.38 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

9.82

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Ba Tơ