Dự báo thời tiết Huyện Ba Tơ - Quảng Ngãi 3 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
37°

mưa nhẹ

Cảm giác như 42°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.1°/38°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  48.4%
 • Lượng mưa
  1.37 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  38°/26°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.6°/33.5°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  5.49 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T7 15/06
mưa vừa
37°

mưa vừa

Cảm giác như 43°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.2°/38.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  98.4%
 • Lượng mưa
  3.31 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  37.5°/25.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.8°/32.5°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  6.03 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
CN 16/06
mưa nhẹ
35°

mưa nhẹ

Cảm giác như 39°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.2°/36°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  63.1%
 • Lượng mưa
  2.67 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  35.9°/26.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.5°/32.6°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  4.73 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Ba Tơ - Quảng Ngãi 3 ngày tới

Lượng mưa Huyện Ba Tơ - Quảng Ngãi 3 ngày tới

Thời tiết Huyện Ba Tơ

mây thưa

33°

mây thưa

Cảm giác như 40°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

37°

Độ ẩm

60%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.49 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

0.64

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Ba Tơ