Thời tiết Huyện Nho Quan - Ninh Bình theo giờ

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.8 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.7 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.16 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.84 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.16

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.39 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.9

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.25 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.22

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.25 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.28

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.39 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.12

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.55 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.71

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.99 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.53

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.7 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.21

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.88 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.19

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.53 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.58

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.9 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.32

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.93 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.65

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.21 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.09

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
0.48 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.89 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.79 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.88 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.17 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1001 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.03 km/h
Độ ẩm

90%

T3 23/07
Áp suất

1000 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.55 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.72 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.65 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.39 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.89 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

5.84 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.11 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.02

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.33 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.2

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.01 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.12

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.51 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.82

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.84 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.57

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.59 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.49

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.84 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.79

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.48 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.14

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.06 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.15

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.44 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.63

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.02 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.6

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.48 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.19

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.56 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.02

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
4.03 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
4.47 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
4.29 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
5.09 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
6.29 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
7.08 km/h
Độ ẩm

90%

T4 24/07
Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

5.505 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
7.67 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

994 hPa

Tầm nhìn

6.45 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
6.38 km/h
Độ ẩm

93%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Nho Quan - Ninh Bình trong 12h tới

Thời tiết Huyện Nho Quan

mưa vừa

27°

mưa vừa

Cảm giác như 27°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/6:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

26°

/

32°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.7 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Nho Quan