Dự báo thời tiết Huyện Nho Quan - Ninh Bình 5 ngày tới

Hiện tại
mây cụm
36°

mây cụm

Cảm giác như 41°

 • temperature
  Thấp/Cao
  28.7°/38.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.5%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  36.8°/30.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  28.1°/33°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  4.69 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T6 14/06
mây đen u ám
31°

mây đen u ám

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  29.2°/34.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.4%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.5°/29.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  29.3°/33°
 • pressure
  Áp suất
  1000 hPa
 • wind
  Gió
  3.53 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T7 15/06
mây đen u ám
31°

mây đen u ám

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27.6°/33.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  26%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.4°/28.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.3°/34°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  2.24 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
CN 16/06
mưa nhẹ
33°

mưa nhẹ

Cảm giác như 40°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27.8°/36.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  56.6%
 • Lượng mưa
  1.1 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.7°/29.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.5°/36.5°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  2.34 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 17/06
mưa nhẹ
33°

mưa nhẹ

Cảm giác như 40°

 • temperature
  Thấp/Cao
  30°/35.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  56.9%
 • Lượng mưa
  0.88 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.5°/29.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  29.8°/35.5°
 • pressure
  Áp suất
  1004 hPa
 • wind
  Gió
  3.97 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Nho Quan - Ninh Bình 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Nho Quan - Ninh Bình 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Nho Quan

mây cụm

36°

mây cụm

Cảm giác như 41°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

28°

/

38°

Độ ẩm

45%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.69 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

12.06

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Nho Quan