Thời tiết Biển Cồn Nổi - Ninh Bình

mây cụm

33.9°

mây cụm

Cảm giác như 40°
Nhiệt độ tại Biển Cồn Nổi - Ninh Bình
Thấp/Cao

25.2°

/

34.8°

Độ ẩm tại Biển Cồn Nổi - Ninh Bình
Độ ẩm

62.6%

Tầm nhìn tại Biển Cồn Nổi - Ninh Bình
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Biển Cồn Nổi - Ninh Bình
Gió

2.76 km/h

Điểm ngưng tại Biển Cồn Nổi - Ninh Bình
Điểm ngưng

25.1°

Tia UV tại Biển Cồn Nổi - Ninh Bình
UV

8.94

Nhiệt độ Biển Cồn Nổi - Ninh Bình

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Biển Cồn Nổi - Ninh Bình
32° / 40°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Biển Cồn Nổi - Ninh Bình
26.3° / 27°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Biển Cồn Nổi - Ninh Bình
27° / 27.4°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Biển Cồn Nổi - Ninh Bình
31.4° / 38.4°

Thời tiết Biển Cồn Nổi - Ninh Bình theo giờ

1:00 pm

33.2° / 40.5°

weather

dewpoint 63 %

mưa nhẹ

2:00 pm

33.6° / 40.3°

weather

dewpoint 62 %

mây cụm

3:00 pm

34.3° / 41.8°

weather

dewpoint 61 %

mây cụm

4:00 pm

34.9° / 41°

weather

dewpoint 61 %

mưa nhẹ

5:00 pm

33.2° / 40.7°

weather

dewpoint 65 %

mưa nhẹ

6:00 pm

32° / 38.5°

weather

dewpoint 74 %

mưa vừa

7:00 pm

29.9° / 35.4°

weather

dewpoint 84 %

mưa nhẹ

8:00 pm

28.6° / 33.3°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

9:00 pm

27.4° / 32.1°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

10:00 pm

28° / 27.9°

weather

dewpoint 92 %

mưa vừa

11:00 pm

27.1° / 27.5°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

12:00 am

27.5° / 27.9°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

1:00 am

27.1° / 27.4°

weather

dewpoint 90 %

mây đen u ám

2:00 am

26.5° / 26.2°

weather

dewpoint 91 %

mây thưa

3:00 am

26° / 26°

weather

dewpoint 92 %

mây thưa

4:00 am

26° / 26.4°

weather

dewpoint 91 %

mây thưa

5:00 am

26.2° / 27°

weather

dewpoint 91 %

mây rải rác

6:00 am

26.9° / 26.9°

weather

dewpoint 90 %

mây rải rác

7:00 am

28.2° / 32.6°

weather

dewpoint 84 %

mây cụm

8:00 am

29.4° / 35.7°

weather

dewpoint 77 %

mây cụm

9:00 am

31° / 38°

weather

dewpoint 71 %

mây đen u ám

10:00 am

33.9° / 40.8°

weather

dewpoint 64 %

mây cụm

11:00 am

34.7° / 41.3°

weather

dewpoint 58 %

mây cụm

12:00 pm

35.2° / 42.3°

weather

dewpoint 54 %

mây đen u ám

1:00 pm

36.1° / 43.9°

weather

dewpoint 52 %

mây đen u ám

2:00 pm

37.5° / 44.9°

weather

dewpoint 49 %

mây cụm

3:00 pm

37.1° / 44.8°

weather

dewpoint 48 %

mây cụm

4:00 pm

36.8° / 43.5°

weather

dewpoint 54 %

mây cụm

5:00 pm

33.4° / 40.5°

weather

dewpoint 71 %

mây cụm

6:00 pm

31.6° / 38.1°

weather

dewpoint 79 %

mây cụm

7:00 pm

30.3° / 37.7°

weather

dewpoint 79 %

mây đen u ám

8:00 pm

30.7° / 38°

weather

dewpoint 81 %

mây đen u ám

9:00 pm

29.2° / 36.8°

weather

dewpoint 82 %

mây cụm

10:00 pm

29.6° / 35.6°

weather

dewpoint 82 %

mây cụm

11:00 pm

29.6° / 34.3°

weather

dewpoint 83 %

mây cụm

12:00 am

28° / 33.9°

weather

dewpoint 82 %

mây cụm

1:00 am

28.1° / 32.8°

weather

dewpoint 82 %

mây cụm

2:00 am

28.8° / 32.9°

weather

dewpoint 82 %

mây đen u ám

3:00 am

28.7° / 32.2°

weather

dewpoint 82 %

mây đen u ám

4:00 am

28.6° / 32.1°

weather

dewpoint 84 %

mây đen u ám

5:00 am

28.2° / 32.9°

weather

dewpoint 84 %

mây đen u ám

6:00 am

28.4° / 33.5°

weather

dewpoint 85 %

mây đen u ám

7:00 am

29.4° / 36.1°

weather

dewpoint 80 %

mây đen u ám

8:00 am

31.4° / 38.1°

weather

dewpoint 73 %

mây cụm

9:00 am

33.7° / 40.3°

weather

dewpoint 69 %

mây đen u ám

10:00 am

35° / 41°

weather

dewpoint 65 %

mây đen u ám

11:00 am

35.1° / 42.9°

weather

dewpoint 61 %

mây đen u ám

12:00 pm

36.5° / 43.8°

weather

dewpoint 57 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Biển Cồn Nổi - Ninh Bình những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/31°

pressure
Áp suất

994 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
2.82 km/h
dewpoint
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

35°/29°

temperature
Sáng/tối

26°/31°

pressure
Áp suất

995 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
4.46 km/h
dewpoint
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

36°/29°

temperature
Sáng/tối

28°/31°

pressure
Áp suất

998 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
4.32 km/h
dewpoint
Độ ẩm

57%

temperature
Ngày/đêm

34°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

pressure
Áp suất

998 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
3.09 km/h
dewpoint
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

26°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/25°

pressure
Áp suất

999 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
3.14 km/h
dewpoint
Độ ẩm

96%

temperature
Ngày/đêm

26°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

pressure
Áp suất

1000 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
2.13 km/h
dewpoint
Độ ẩm

93%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Biển Cồn Nổi - Ninh Bình trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Biển Cồn Nổi - Ninh Bình những ngày tới

Lượng mưa Biển Cồn Nổi - Ninh Bình những ngày tới

Chất lượng không khí

Tốt

Chất lượng không khí đạt tiêu chuẩn, và ô nhiễm không khí coi như không hoặc gây rất ít nguy hiểm

CO

377.68

NH3

3.3

NO

0.53

NO2

2.56

O3

41.11

PM10

5.12

PM2.5

3.55

SO2

0.95

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Biển Cồn Nổi