Thời tiết Biển Bãi Ngang - Ninh Bình

mây đen u ám

36°

mây đen u ám

Cảm giác như 43°
Nhiệt độ tại Biển Bãi Ngang - Ninh Bình
Thấp/Cao

28°

/

37°

Độ ẩm tại Biển Bãi Ngang - Ninh Bình
Độ ẩm

49.9%

Tầm nhìn tại Biển Bãi Ngang - Ninh Bình
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Biển Bãi Ngang - Ninh Bình
Gió

4.61 km/h

Điểm ngưng tại Biển Bãi Ngang - Ninh Bình
Điểm ngưng

24°

Tia UV tại Biển Bãi Ngang - Ninh Bình
UV

10.04

Nhiệt độ Biển Bãi Ngang - Ninh Bình

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Biển Bãi Ngang - Ninh Bình
35.9° / 43.7°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Biển Bãi Ngang - Ninh Bình
28.4° / 36.5°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Biển Bãi Ngang - Ninh Bình
29.1° / 37°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Biển Bãi Ngang - Ninh Bình
34.5° / 41.8°

Thời tiết Biển Bãi Ngang - Ninh Bình theo giờ

1:00 pm

36.9° / 43.4°

weather

dewpoint 49 %

mây đen u ám

2:00 pm

37.3° / 44.7°

weather

dewpoint 49 %

mây đen u ám

3:00 pm

36.9° / 43.7°

weather

dewpoint 50 %

mây đen u ám

4:00 pm

36.3° / 43.8°

weather

dewpoint 52 %

mây cụm

5:00 pm

34° / 41.1°

weather

dewpoint 57 %

mây cụm

6:00 pm

32.7° / 38.3°

weather

dewpoint 66 %

mây cụm

7:00 pm

31° / 38°

weather

dewpoint 74 %

mây cụm

8:00 pm

30.1° / 37.7°

weather

dewpoint 79 %

mây cụm

9:00 pm

30.3° / 37.1°

weather

dewpoint 80 %

mây cụm

10:00 pm

30.2° / 37.4°

weather

dewpoint 82 %

mây cụm

11:00 pm

29.9° / 36.7°

weather

dewpoint 84 %

mưa nhẹ

12:00 am

29.3° / 36.8°

weather

dewpoint 85 %

mây cụm

1:00 am

29.6° / 36°

weather

dewpoint 85 %

mưa nhẹ

2:00 am

29.4° / 35°

weather

dewpoint 84 %

mây đen u ám

3:00 am

29.6° / 35.6°

weather

dewpoint 85 %

mây đen u ám

4:00 am

29.2° / 35.2°

weather

dewpoint 86 %

mưa nhẹ

5:00 am

29.8° / 35°

weather

dewpoint 86 %

mây đen u ám

6:00 am

29.3° / 36°

weather

dewpoint 84 %

mây đen u ám

7:00 am

30.9° / 37.8°

weather

dewpoint 77 %

mây đen u ám

8:00 am

33° / 39.1°

weather

dewpoint 68 %

mây đen u ám

9:00 am

33.7° / 40.6°

weather

dewpoint 62 %

mây đen u ám

10:00 am

34.6° / 41.5°

weather

dewpoint 58 %

mây đen u ám

11:00 am

34.1° / 41.7°

weather

dewpoint 56 %

mây đen u ám

12:00 pm

35.7° / 42.2°

weather

dewpoint 54 %

mây đen u ám

1:00 pm

35.9° / 42.1°

weather

dewpoint 54 %

mây đen u ám

2:00 pm

35.7° / 42°

weather

dewpoint 54 %

mây đen u ám

3:00 pm

34.6° / 41.2°

weather

dewpoint 55 %

mây đen u ám

4:00 pm

33.5° / 40.6°

weather

dewpoint 60 %

mây đen u ám

5:00 pm

32.6° / 39.6°

weather

dewpoint 65 %

mây đen u ám

6:00 pm

32° / 38.7°

weather

dewpoint 71 %

mây đen u ám

7:00 pm

30.4° / 36.7°

weather

dewpoint 77 %

mây cụm

8:00 pm

29.2° / 36.8°

weather

dewpoint 83 %

mưa nhẹ

9:00 pm

29° / 35.6°

weather

dewpoint 86 %

mưa nhẹ

10:00 pm

29° / 35.3°

weather

dewpoint 87 %

mây cụm

11:00 pm

28.3° / 34.3°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

12:00 am

28° / 34.4°

weather

dewpoint 90 %

mây cụm

1:00 am

28.2° / 33.6°

weather

dewpoint 90 %

mưa nhẹ

2:00 am

28.7° / 32.9°

weather

dewpoint 89 %

mưa nhẹ

3:00 am

27.4° / 33°

weather

dewpoint 89 %

mây cụm

4:00 am

27.3° / 32.7°

weather

dewpoint 89 %

mây cụm

5:00 am

27.9° / 31.1°

weather

dewpoint 89 %

mây cụm

6:00 am

28.9° / 34°

weather

dewpoint 86 %

mây cụm

7:00 am

29.8° / 35.6°

weather

dewpoint 78 %

mây cụm

8:00 am

31.2° / 37.8°

weather

dewpoint 69 %

mây cụm

9:00 am

32.6° / 38.5°

weather

dewpoint 62 %

mây đen u ám

10:00 am

34.3° / 40.9°

weather

dewpoint 57 %

mây đen u ám

11:00 am

34.1° / 40.1°

weather

dewpoint 56 %

mưa nhẹ

12:00 pm

34.3° / 40.1°

weather

dewpoint 57 %

mây đen u ám

Dự báo thời tiết Biển Bãi Ngang - Ninh Bình những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

36°/29°

temperature
Sáng/tối

29°/34°

pressure
Áp suất

1000 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
5.74 km/h
dewpoint
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

34°/28°

temperature
Sáng/tối

29°/32°

pressure
Áp suất

1003 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
5.48 km/h
dewpoint
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

34°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/32°

pressure
Áp suất

1003 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
4.5 km/h
dewpoint
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/31°

pressure
Áp suất

1002 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
4.64 km/h
dewpoint
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

pressure
Áp suất

1003 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
2.3 km/h
dewpoint
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

pressure
Áp suất

1005 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
4.2 km/h
dewpoint
Độ ẩm

90%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Biển Bãi Ngang - Ninh Bình trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Biển Bãi Ngang - Ninh Bình những ngày tới

Lượng mưa Biển Bãi Ngang - Ninh Bình những ngày tới

Chất lượng không khí

Kém

Có hại cho sức khỏe với đa số người. Mỗi người đều có thể sẽ chịu tác động đến sức khỏe. Nhóm người nhạy cảm có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng hơn.

CO

494.1

NH3

8.59

NO

0.3

NO2

3.31

O3

160.92

PM10

44.61

PM2.5

38.94

SO2

9.86

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Biển Bãi Ngang