Thời tiết Huyện Giao Thủy - Nam Định theo giờ

Áp suất

992 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.71

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
3.34 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

992 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.86

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
2.22 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

992 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.12

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
0.92 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

993 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.1 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

994 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.37 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

994 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
2.29 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
3.3 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.74 km/h
Độ ẩm

90%

T6 26/07
Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.32 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.06 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

994 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.39 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

994 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.22 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

994 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.9 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

994 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.47 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

994 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.17

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.68 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.97

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.52 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.84

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.59 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.61

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.58 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.7

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.63 km/h
Độ ẩm

66%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.27

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.75 km/h
Độ ẩm

61%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.93

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.83 km/h
Độ ẩm

58%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.29

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.5 km/h
Độ ẩm

55%

Áp suất

994 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.75

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.02 km/h
Độ ẩm

52%

Áp suất

993 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.13

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.41 km/h
Độ ẩm

52%

Áp suất

993 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.43

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
3.14 km/h
Độ ẩm

56%

Áp suất

994 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.72

dew_point
Điểm ngưng

27°

Gió
4.76 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

994 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.1

dew_point
Điểm ngưng

27°

Gió
4.65 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

995 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

27°

Gió
4.38 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
4.11 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
3.46 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
3.56 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
3.14 km/h
Độ ẩm

84%

T7 27/07
Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
3.04 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.93 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.52 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
2.01 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.34 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
0.99 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.15

dew_point
Điểm ngưng

25°

Gió
1.1 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.85

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
0.77 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.52

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
0.6 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.18

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
0.48 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.09

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
0.82 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.58

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
0.86 km/h
Độ ẩm

61%

Áp suất

998 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.47

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.09 km/h
Độ ẩm

58%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.2

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
1.56 km/h
Độ ẩm

56%

Áp suất

997 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.76

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
2.24 km/h
Độ ẩm

55%

Áp suất

996 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.39

dew_point
Điểm ngưng

26°

Gió
2.72 km/h
Độ ẩm

56%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Giao Thủy - Nam Định trong 12h tới

Thời tiết Huyện Giao Thủy

mưa cường độ nặng

32°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 39°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/6:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

26°

/

32°

Độ ẩm

71%

Áp suất

992 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.22 km/h

Điểm ngưng

26°

UV

0.86

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Giao Thủy