Dự báo thời tiết Huyện Giao Thủy - Nam Định 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
35°

mưa nhẹ

Cảm giác như 42°

 • temperature
  Thấp/Cao
  30.8°/35.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  37.2%
 • Lượng mưa
  0.28 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  35.9°/30.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  30.3°/34.5°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  5.98 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T7 22/06
mưa nhẹ
34°

mưa nhẹ

Cảm giác như 41°

 • temperature
  Thấp/Cao
  29.2°/34°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  47.6%
 • Lượng mưa
  1.19 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  34.7°/29.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  29.9°/32.9°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  5.81 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
CN 23/06
mưa vừa
33°

mưa vừa

Cảm giác như 40°

 • temperature
  Thấp/Cao
  28.7°/33.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  83.7%
 • Lượng mưa
  5.7 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.9°/28.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  28.4°/32.8°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  4.89 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 24/06
mưa vừa
31°

mưa vừa

Cảm giác như 38°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27.8°/32°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.5%
 • Lượng mưa
  26.07 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.4°/27.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.4°/31.4°
 • pressure
  Áp suất
  1002 hPa
 • wind
  Gió
  5.06 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 25/06
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.9°/32°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.2%
 • Lượng mưa
  34.08 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31°/27.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26°/31.4°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  3.18 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Giao Thủy - Nam Định 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Giao Thủy - Nam Định 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Giao Thủy

mây đen u ám

35°

mây đen u ám

Cảm giác như 42°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

30°

/

35°

Độ ẩm

54%

Áp suất

999 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.65 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

4.73

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Giao Thủy