Thời tiết Núi Nam Kang Ho Tao - Lào Cai

mây đen u ám

36°

mây đen u ám

Cảm giác như 43°
Nhiệt độ tại Núi Nam Kang Ho Tao - Lào Cai
Thấp/Cao

25.6°

/

36.7°

Độ ẩm tại Núi Nam Kang Ho Tao - Lào Cai
Độ ẩm

52.7%

Tầm nhìn tại Núi Nam Kang Ho Tao - Lào Cai
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Núi Nam Kang Ho Tao - Lào Cai
Gió

1.46 km/h

Điểm ngưng tại Núi Nam Kang Ho Tao - Lào Cai
Điểm ngưng

25.1°

Tia UV tại Núi Nam Kang Ho Tao - Lào Cai
UV

6.22

Nhiệt độ Núi Nam Kang Ho Tao - Lào Cai

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Núi Nam Kang Ho Tao - Lào Cai
35.8° / 43.9°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Núi Nam Kang Ho Tao - Lào Cai
26° / 31.7°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Núi Nam Kang Ho Tao - Lào Cai
26.9° / 26°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Núi Nam Kang Ho Tao - Lào Cai
33.1° / 40.1°

Thời tiết Núi Nam Kang Ho Tao - Lào Cai theo giờ

2:00 pm

36.8° / 44°

weather

dewpoint 51 %

mây đen u ám

3:00 pm

36° / 43.1°

weather

dewpoint 52 %

mây đen u ám

4:00 pm

36.1° / 43.3°

weather

dewpoint 53 %

mây đen u ám

5:00 pm

35.4° / 42.1°

weather

dewpoint 58 %

mây đen u ám

6:00 pm

33.2° / 40.5°

weather

dewpoint 71 %

mưa nhẹ

7:00 pm

30.8° / 37.1°

weather

dewpoint 84 %

mưa nhẹ

8:00 pm

28.5° / 33.2°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

9:00 pm

27.7° / 31.8°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

10:00 pm

27.3° / 31.9°

weather

dewpoint 93 %

mưa nhẹ

11:00 pm

27.2° / 31.1°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

12:00 am

27.8° / 31.7°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

1:00 am

27.3° / 27.9°

weather

dewpoint 92 %

mây đen u ám

2:00 am

27.1° / 27.7°

weather

dewpoint 92 %

mưa nhẹ

3:00 am

26° / 26.1°

weather

dewpoint 93 %

mây đen u ám

4:00 am

27° / 27°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

5:00 am

26.2° / 26.7°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

6:00 am

26.7° / 26.5°

weather

dewpoint 95 %

mây đen u ám

7:00 am

28.3° / 33.7°

weather

dewpoint 91 %

mây đen u ám

8:00 am

29.6° / 36.3°

weather

dewpoint 85 %

mây đen u ám

9:00 am

31.1° / 38.4°

weather

dewpoint 75 %

mưa nhẹ

10:00 am

33.4° / 40.5°

weather

dewpoint 67 %

mưa nhẹ

11:00 am

33.1° / 40.8°

weather

dewpoint 66 %

mưa nhẹ

12:00 pm

33.1° / 40.1°

weather

dewpoint 71 %

mưa nhẹ

1:00 pm

34.2° / 41.7°

weather

dewpoint 71 %

mưa vừa

2:00 pm

34° / 40°

weather

dewpoint 75 %

mưa vừa

3:00 pm

33.1° / 40.5°

weather

dewpoint 77 %

mưa vừa

4:00 pm

32° / 39.4°

weather

dewpoint 79 %

mưa vừa

5:00 pm

31.9° / 38.8°

weather

dewpoint 86 %

mưa vừa

6:00 pm

29° / 36°

weather

dewpoint 92 %

mưa vừa

7:00 pm

28.6° / 33.3°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

8:00 pm

27.2° / 32°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

9:00 pm

28° / 31.4°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

10:00 pm

27.1° / 32°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

11:00 pm

27° / 27.9°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

12:00 am

26.8° / 26.3°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

1:00 am

26.5° / 26.9°

weather

dewpoint 97 %

mưa nhẹ

2:00 am

26.9° / 26.4°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

3:00 am

26.2° / 26.6°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

4:00 am

26.6° / 26.2°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

5:00 am

26.6° / 26.3°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

6:00 am

26.9° / 26.7°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

7:00 am

27.8° / 31.1°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

8:00 am

27.7° / 33.9°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

9:00 am

28.1° / 35.3°

weather

dewpoint 94 %

mưa nhẹ

10:00 am

29.3° / 36.3°

weather

dewpoint 88 %

mưa nhẹ

11:00 am

32° / 38.7°

weather

dewpoint 76 %

mưa nhẹ

12:00 pm

32.5° / 39.7°

weather

dewpoint 72 %

mưa nhẹ

1:00 pm

33.6° / 40.5°

weather

dewpoint 69 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Núi Nam Kang Ho Tao - Lào Cai những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

36°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/33°

pressure
Áp suất

1000 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
1.52 km/h
dewpoint
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

pressure
Áp suất

1001 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
1.43 km/h
dewpoint
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

pressure
Áp suất

1003 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
1.65 km/h
dewpoint
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

33°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

pressure
Áp suất

1002 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
1.76 km/h
dewpoint
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

pressure
Áp suất

1003 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
1.38 km/h
dewpoint
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

pressure
Áp suất

1004 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
0.8 km/h
dewpoint
Độ ẩm

80%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Núi Nam Kang Ho Tao - Lào Cai trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Núi Nam Kang Ho Tao - Lào Cai những ngày tới

Lượng mưa Núi Nam Kang Ho Tao - Lào Cai những ngày tới

Chất lượng không khí

Tốt

Chất lượng không khí đạt tiêu chuẩn, và ô nhiễm không khí coi như không hoặc gây rất ít nguy hiểm

CO

281.18

NH3

1.45

NO

0.16

NO2

1.37

O3

37.65

PM10

0.68

PM2.5

1.3

SO2

0.75

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Núi Nam Kang Ho Tao