Thời tiết Núi Ho Tao San - Lào Cai

mây đen u ám

34.9°

mây đen u ám

Cảm giác như 41°
Nhiệt độ tại Núi Ho Tao San - Lào Cai
Thấp/Cao

25°

/

35°

Độ ẩm tại Núi Ho Tao San - Lào Cai
Độ ẩm

64.9%

Tầm nhìn tại Núi Ho Tao San - Lào Cai
Tầm nhìn

10 km

Gió tại Núi Ho Tao San - Lào Cai
Gió

1.35 km/h

Điểm ngưng tại Núi Ho Tao San - Lào Cai
Điểm ngưng

26.1°

Tia UV tại Núi Ho Tao San - Lào Cai
UV

3.17

Nhiệt độ Núi Ho Tao San - Lào Cai

Ngày
Nhiệt độ ban ngày tại Núi Ho Tao San - Lào Cai
33.3° / 42°
Đêm
Nhiệt độ ban đêm tại Núi Ho Tao San - Lào Cai
25.1° / 26.4°
Sáng
Nhiệt độ sáng tại Núi Ho Tao San - Lào Cai
27.5° / 27.6°
Tối
Nhiệt độ đêm tại Núi Ho Tao San - Lào Cai
32.7° / 39°

Thời tiết Núi Ho Tao San - Lào Cai theo giờ

3:00 pm

34° / 41.2°

weather

dewpoint 62 %

mưa nhẹ

4:00 pm

34.6° / 41.8°

weather

dewpoint 64 %

mây đen u ám

5:00 pm

33° / 40.8°

weather

dewpoint 68 %

mây đen u ám

6:00 pm

32.6° / 39.2°

weather

dewpoint 74 %

mây đen u ám

7:00 pm

30.9° / 38°

weather

dewpoint 82 %

mưa vừa

8:00 pm

29° / 34.1°

weather

dewpoint 91 %

mưa vừa

9:00 pm

26.5° / 26.3°

weather

dewpoint 98 %

mưa vừa

10:00 pm

26.4° / 26.4°

weather

dewpoint 98 %

mưa vừa

11:00 pm

26.7° / 26.8°

weather

dewpoint 99 %

mưa vừa

12:00 am

26° / 27.9°

weather

dewpoint 99 %

mưa vừa

1:00 am

26.4° / 27°

weather

dewpoint 99 %

mưa vừa

2:00 am

26.9° / 27.3°

weather

dewpoint 99 %

mưa vừa

3:00 am

27° / 27.2°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

4:00 am

26.4° / 27.5°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

5:00 am

26.6° / 28°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

6:00 am

26.9° / 27.4°

weather

dewpoint 99 %

mưa vừa

7:00 am

26.7° / 27.3°

weather

dewpoint 99 %

mưa vừa

8:00 am

26.7° / 27.4°

weather

dewpoint 99 %

mưa vừa

9:00 am

27° / 27.3°

weather

dewpoint 98 %

mưa vừa

10:00 am

26.9° / 27.4°

weather

dewpoint 99 %

mưa vừa

11:00 am

26.4° / 26.1°

weather

dewpoint 99 %

mưa nhẹ

12:00 pm

26.3° / 26.7°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

1:00 pm

26.1° / 26.7°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

2:00 pm

26.8° / 26.2°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

3:00 pm

26° / 26.4°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

4:00 pm

26.2° / 26°

weather

dewpoint 98 %

mưa nhẹ

5:00 pm

26.8° / 26.1°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

6:00 pm

26.8° / 27.1°

weather

dewpoint 98 %

mây đen u ám

7:00 pm

26.2° / 27°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

8:00 pm

25.8° / 27.9°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

9:00 pm

25.7° / 27.8°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

10:00 pm

25.6° / 27.2°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

11:00 pm

25.9° / 26.7°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

12:00 am

25.6° / 26.2°

weather

dewpoint 97 %

mây đen u ám

1:00 am

25.2° / 26.5°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

2:00 am

25.1° / 26.6°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

3:00 am

25.8° / 26.1°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

4:00 am

25.2° / 26.9°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

5:00 am

25.5° / 26°

weather

dewpoint 96 %

mưa nhẹ

6:00 am

25.3° / 26°

weather

dewpoint 96 %

mây đen u ám

7:00 am

26.2° / 27.1°

weather

dewpoint 95 %

mưa nhẹ

8:00 am

27° / 27.7°

weather

dewpoint 91 %

mưa nhẹ

9:00 am

28.6° / 33°

weather

dewpoint 85 %

mưa nhẹ

10:00 am

29.4° / 35.4°

weather

dewpoint 84 %

mưa nhẹ

11:00 am

30.9° / 37.7°

weather

dewpoint 79 %

mưa nhẹ

12:00 pm

31.8° / 38.8°

weather

dewpoint 74 %

mưa nhẹ

1:00 pm

31.2° / 38.5°

weather

dewpoint 70 %

mưa nhẹ

2:00 pm

32.8° / 39.3°

weather

dewpoint 72 %

mưa nhẹ

Dự báo thời tiết Núi Ho Tao San - Lào Cai những ngày tới

temperature
Ngày/đêm

34°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/32°

pressure
Áp suất

1000 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
1.35 km/h
dewpoint
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

26°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

pressure
Áp suất

1004 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
0.86 km/h
dewpoint
Độ ẩm

98%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

pressure
Áp suất

1004 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
1.19 km/h
dewpoint
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

pressure
Áp suất

1003 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
1.73 km/h
dewpoint
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

35°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

pressure
Áp suất

1001 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
1.22 km/h
dewpoint
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

34°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

pressure
Áp suất

1000 hPa

dawn
Mặt trời mọc lặn

5:00 AM / 5:00 AM

wind
Gió
1.07 km/h
dewpoint
Độ ẩm

61%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Núi Ho Tao San - Lào Cai trong 12h tới

Nhiệt độ và khả năng có mưa Núi Ho Tao San - Lào Cai những ngày tới

Lượng mưa Núi Ho Tao San - Lào Cai những ngày tới