Dự báo thời tiết Huyện Đình Lập - Lạng Sơn 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26°/33°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  19.3%
 • Lượng mưa
  1 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.2°/27.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26°/31.8°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  3.32 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T6 14/06
mưa vừa
31°

mưa vừa

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.2°/31.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  98%
 • Lượng mưa
  8 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.4°/26.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.5°/28.3°
 • pressure
  Áp suất
  1001 hPa
 • wind
  Gió
  1.91 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T7 15/06
mưa vừa
32°

mưa vừa

Cảm giác như 38°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.9°/32.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  67.5%
 • Lượng mưa
  3.42 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.6°/26.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.6°/28.3°
 • pressure
  Áp suất
  1003 hPa
 • wind
  Gió
  1.59 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
CN 16/06
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26°/30.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  63.5%
 • Lượng mưa
  2.65 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.8°/27.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.5°/30.3°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  1.68 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 17/06
mưa vừa
29°

mưa vừa

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.4°/30.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.8%
 • Lượng mưa
  23.54 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.7°/26.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.5°/30.1°
 • pressure
  Áp suất
  1005 hPa
 • wind
  Gió
  2.35 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Đình Lập - Lạng Sơn 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Đình Lập - Lạng Sơn 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Đình Lập

mưa nhẹ

32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

26°

/

33°

Độ ẩm

63%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.07 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

9.43

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Đình Lập